Zadania zlecone gminie

Pytanie:

Jaki organ rozpoznaje odwołania od decyzji samorządu wydanych w ramach kompetencji zleconych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zadania z zakresu administracji rządowej zwane również zadaniami zleconymi powierzone są do wykonywania organom gminy w sposób generalny, w drodze normy ustawowej. Wykonywanie wspomnianych zadań przez gminę wiąże się z określonymi konsekwencjami finansowymi i ściślejszym nadzorem ze strony organów zlecających tego typu zadania. Wójtowie i burmistrzowie wydają w tego typu sprawach indywidualnych decyzje, od których służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać inną drogę odwoławczą nie przez kolegium odwoławcze, ale przez ograny administracji rządowej. Jest to określone w przepisach szczególnych właściwych dla danego rodzaju spraw zleconych do realizacji gminie. W każdej decyzji organ administracyjny zobowiązany jest do podania trybu złożenia od niej odwołania.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.2.2018

  Zmiana w ochronie praw lokatorów

  Celem nowelizacji przepisów jest wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia (...)

 • 18.11.2018

  Opłata za posiadanie psa

  Niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt. Sprawdź, czy powinieneś zapłacić i na jakich zasadach.

 • 24.3.2018

  Nowe zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

  W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych pojawią się wkrótce w rozdziale 3 nowe zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • 20.9.2017

  Czym zajmie się Komisja Nadzoru Audytowego?

  Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) będzie realizować nowe zadania w zakresie nadzoru nad firmami audytorskimi. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej KNA przejęła niektóre zadania realizowane (...)

 • 2.5.2006

  Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

  Zakres zadań jednostek samorządu terytorialnego obejmuje: zadania własne - określone w ustawach kompetencyjnych i w ustawach szczególnych - oraz zadania zlecone, należące do zakresu administracji (...)