Zadania zlecone gminie

Pytanie:

"Jaki organ rozpoznaje odwołania od decyzji samorządu wydanych w ramach kompetencji zleconych? "

Odpowiedź prawnika: Zadania zlecone gminie

Zadania z zakresu administracji rządowej zwane również zadaniami zleconymi powierzone są do wykonywania organom gminy w sposób generalny, w drodze normy ustawowej. Wykonywanie wspomnianych zadań przez gminę wiąże się z określonymi konsekwencjami finansowymi i ściślejszym nadzorem ze strony organów zlecających tego typu zadania. Wójtowie i burmistrzowie wydają w tego typu sprawach indywidualnych decyzje, od których służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać inną drogę odwoławczą nie przez kolegium odwoławcze, ale przez ograny administracji rządowej. Jest to określone w przepisach szczególnych właściwych dla danego rodzaju spraw zleconych do realizacji gminie. W każdej decyzji organ administracyjny zobowiązany jest do podania trybu złożenia od niej odwołania.Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika