Zmiana zakresu obowiązków bez zgody pracownika

Pytanie:

W związku z oddaniem nowego obiektu szkoły do użytkowania, sprzątaczka zatrudniona na czas nie określony, nie chce przyjąć nowego zakresu czynności uważając, że to za dużo pracy. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Jak to skutkuje na dalszy stosunek pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakres czynności, do których zobowiązany jest pracownik zamieszczany jest z reguły w wykazie dołączanym do umowy o pracę. Zawiera on czynności, które objęte są obowiązkami pracownika. Zakładamy, że wykonywanie pracy w nowym obiekcie szkoły obejmuje ten sam zakres pracy (te same czynności), tylko w proporcjonalnie większej ilości. W związku z tym, polecenie przez pracodawcę wykonywania pracy przez pracownika także w nowym obiekcie, nie zwiększa zakresu czynności pracownika.

Ilość pracy możliwej do wykonania przez pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, z reguły limitowana jest czasem pracy. Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na pełny etat wynosi 8 godzin na dobę w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy. Pracownik obowiązany jest świadczyć pracę także w nowym obiekcie szkoły (chyba że umowa o pracę stanowi, że świadczy on pracę tylko w jednym obiekcie należącym do pracodawcy, a nie we wszystkich). To ile pracownik wykona pracy ograniczone jest jego czasem pracy. Nie ma on obowiązku świadczyć pracy poza godzinami pracy (za wyjątkiem dopuszczalnych nadgodzin). Świadczenie pracy nie polega na osiągnięciu skutku (posprzątaniu wszystkich obiektów pracodawcy), ale na wykonywaniu pracy w godzinach pracy, nawet jeśli wiązałoby się z nieosiągnięciem zamierzonego rezultatu (posprzątanie wszystkich obiektów).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: