Zakres prawa pracy

Pytanie:

Oprócz kodeksu pracy istnieją inne ustawy, czy akty prawne niższego rzędu, odnoszące się warunków świadczenia pracy, wynagrodzenia za pracę itp. Czy pojęcie "prawo pracy" zawiera art. 32j ustawy o zakładach opieki zdrowotnej? Jaki jest zakres terminu "prawo pracy"?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawo pracy obejmuje przepisy określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy, czyli pracowników i pracodawców. Trudno byłoby wymienić wszystkie zagadnienia prawa pracy, ale można w szczególności wskazać: powstanie i ustanie stosunku pracy, obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy, czas pracy, urlopy, ochronę pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy, rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy.

Materia regulowana przez art. 32j Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991 Nr 91 poz. 408) wchodzi w zakres prawa pracy, gdyż dotyczy czasu pracy (dyżury). Modyfikuje on reguły ogólne zawarte w kodeksie pracy. Różnicowane praw i obowiązków pewnych grup pracowników, o ile jest uzasadnione, uznawane jest za dopuszczalne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: