Zakup nieruchomości na współwłasność z partnerem

Pytanie:

Para żyjąca w konkubinacie pragnie zakupić mieszkanie jako współwłasność. Każda ze stron wniosłaby 50% pełnej kwoty mieszkania. Jedna ze stron wnosi wkład własny, druga w formie pożyczki bankowej. Czy możliwy jest zakup nieruchomości w formie współwłasności z partnerem, gdy wciąż para nie jest małżeństwem? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oczywiście możliwy jest wspólny zakup nieruchomości przez te osoby. Będzie to jednakże współwłasność ułamkowa, a nie łączna (bezudziałowa) z jaką mamy do czynienia m. in. w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej. Współwłasność łączna jest rodzajem współwłasności przewidzianym przez przepisy szczególne – występuje ona między małżonkami oraz między wspólnikami spółki cywilnej.  Nie jest możliwe stworzenie współwłasności łącznej, poza powyższymi wypadkami, mocą oświadczeń, umowy właścicieli. W opisanym przypadku partnerzy staną się współwłaścicielami nieruchomości, posiadającymi udziały po 50% każde z nich. Więcej informacji na temat tego rodzaju współwłasności zawiera artykuł A jeśli nie jesteś jedynym właścicielem? Co może współwłaściciel?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: