e-prawnik.pl Porady prawne

Zakup nieruchomości na współwłasność z partnerem

Pytanie:

Para żyjąca w konkubinacie pragnie zakupić mieszkanie jako współwłasność. Każda ze stron wniosłaby 50% pełnej kwoty mieszkania. Jedna ze stron wnosi wkład własny, druga w formie pożyczki bankowej. Czy możliwy jest zakup nieruchomości w formie współwłasności z partnerem, gdy wciąż para nie jest małżeństwem? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zakup nieruchomości na współwłasność z partnerem

21.8.2007

Oczywiście możliwy jest wspólny zakup nieruchomości przez te osoby. Będzie to jednakże współwłasność ułamkowa, a nie łączna (bezudziałowa) z jaką mamy do czynienia m. in. w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej. Współwłasność łączna jest rodzajem współwłasności przewidzianym przez przepisy szczególne - występuje ona między małżonkami oraz między wspólnikami spółki cywilnej.  Nie jest możliwe stworzenie współwłasności łącznej, poza powyższymi wypadkami, mocą oświadczeń, umowy właścicieli. W opisanym przypadku partnerzy staną się współwłaścicielami nieruchomości, posiadającymi udziały po 50% każde z nich. Więcej informacji na temat tego rodzaju współwłasności zawiera artykuł A jeśli nie jesteś jedynym właścicielem? Co może współwłaściciel?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ