Zakup udziałów od współwłaściciela

Pytanie:

Jak wykupić udziały drugiego współwłaściciela mieszkania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozporządzenie udziałem, tzn. przysługującą współwłaścicielowi częścią ułamkową prawa własności, oznacza między innymi jego zbycie. Rozporządzenie dotyczy udziału, a nie fizycznie określonej części rzeczy wspólnej, ponieważ żaden ze współwłaścicieli nie ma wyłącznego prawa do fizycznej części rzeczy aż do czasu ustania współwłasności. Zbycie udziału jest zatem przeniesieniem własności (prawa) w części przysługującej współwłaścielowi. W związku z tym podlega wszystkim przepisom o przeniesieniu własności (art. 155 i n. kodeksu cywilnego). Zgodnie z art. 198 każdy współwłaściciel może swobodnie rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Aby zatem przenieść udział we współwłasnośći należy zawrzeć z drugim współwłaścicielem umowę dotyczącą zbycia udziału we współwłasności nieruchomości (mieszkania). Umowa ta wymaga jednak szczególnej formy (ponieważ doyczy nieruchomości) - musi być zawarta w akcie notarialnym pod rygorem nieważności (art. 198 w zw. z art. 158).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: