Zakup udziałów od współwłaściciela

Pytanie:

"Jak wykupić udziały drugiego współwłaściciela mieszkania? "

Odpowiedź prawnika: Zakup udziałów od współwłaściciela

Rozporządzenie udziałem, tzn. przysługującą współwłaścicielowi częścią ułamkową prawa własności, oznacza między innymi jego zbycie. Rozporządzenie dotyczy udziału, a nie fizycznie określonej części rzeczy wspólnej, ponieważ żaden ze współwłaścicieli nie ma wyłącznego prawa do fizycznej części rzeczy aż do czasu ustania współwłasności. Zbycie udziału jest zatem przeniesieniem własności (prawa) w części przysługującej współwłaścielowi. W związku z tym podlega wszystkim przepisom o przeniesieniu własności (art. 155 i n. kodeksu cywilnego). Zgodnie z art. 198 każdy współwłaściciel może swobodnie rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Aby zatem przenieść udział we współwłasnośći należy zawrzeć z drugim współwłaścicielem umowę dotyczącą zbycia udziału we współwłasności nieruchomości (mieszkania). Umowa ta wymaga jednak szczególnej formy (ponieważ doyczy nieruchomości) - musi być zawarta w akcie notarialnym pod rygorem nieważności (art. 198 w zw. z art. 158).


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika