Zaległe składki ZUS kosztem

Pytanie:

W 2002 r. prowadziłem działalność jako wspólnik spółki cywilnej. Przez jakiś czas nie płaciłem składek ZUS. Składek nie płacił również drugi wspólnik spółki cywilnej. Teraz prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą o odrębnym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Chcę zapłacić tylko za siebie zaległe składki ZUS wraz z odsetkami. Czy te zapłacone składki za okres bycia wspólnikiem spółki cywilnej mogą być teraz kosztem uzyskania przychodu dla istniejącej firmy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 18, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Jak natomiast stanowi art. 23 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od nie opłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Zatem odsetki od zaległych składek ZUS w żadnym przypadku nie mogą być kosztem uzyskania przychodów. Niestety wydaje się również, iż zapłacone z kilkuletnim opóźnieniem składki ZUS za okres prowadzenia innej działalności gospodarczej mogą być przez organy podatkowe kwestionowane jako koszt podatkowy, gdyż trudno będzie podatnikowi wykazać, że zostały one zapłacone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z bieżącej działalności gospodarczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY