Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców

Pytanie:

"Ubiegam się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Mam wątpliwości czy będzie zaliczony staż pracy po ukończeniu 16 roku życia, to jest od roku 1964 do 1967. Mieszkałem na stałe wraz z rodzicami i pomagałem przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Jednocześnie chodziłem do szkoły średniej. Gospodarstwa rolnego od rodziców nie przejąłem. Od 1968 r. podjąłem inną pracę zarobkową i wyprowadziłem się do innej miejscowości. Czy zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. będzie zaliczony staż pracy za lata 1964 do 1967?"

Odpowiedź prawnika: Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców

Zgodnie z ustawą o świadczeniach przedemerytalnych, praca w gospodarstwie rolnym może być uwzględniona przy ustalaniu prawa do świadczenia przedemerytalnego, jeżeli osobie ubiegającej się o to świadczenie "brakuje" innych okresów składkowych i nieskładkowych.
Ażeby uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego, należy złożyć do ZUS odpowiednie dokumenty i oświadczenia stwierdzające okoliczności uzasadniające przyznanie żądanego świadczenia i ustalenie jego wysokości.
Dla wykazania, iż pracował Pan w gospodarstwie rolnym rodziców, należy przedstawić zaświadczenie z gminy. Ponadto, można równocześnie złożyć pismo z oświadczeniem, że w wyżej wymienionym okresie pracował Pan w gospodarstwie rolnym, a także od razu wskazać świadków.
W praktyce, w przypadku osoby uczącej się, często zdarza się, że ZUS kwestionuje fakt pracy w gospodarstwie, jeśli osoba, która ukończyła 16 lat, uczyła się, czy też uczęszczała do szkoły w innej miejscowości. Taki stan rzeczy zdaniem ZUS może utrudniać lub uniemożliwiać pracę w gospodarstwie. Również zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2000 r., sygn. akt II UKN 155/2000, przy ustaleniu prawa do emerytury uwzględnia się okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, świadczonej przed dniem 1 stycznia 1983 r. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, także w czasie wakacji szkolnych. W uzasadnieniu niniejszego wyroku, SN zauważył, że przepisy dotyczące zaliczenia czasu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców nie wyznaczają rozmiaru świadczonej pracy, podczas gdy art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach do uwzględnienia okresów pracy przed dniem 15 listopada 1991 r. wymaga, aby praca wykonywana była w wymiarze co najmniej połowy pełnego wymiaru czasu pracy. W konsekwencji, Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że jeżeli praca w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia świadczona była przed dniem 1 stycznia 1983 r. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, to przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględnia się ten okres także, gdy przypadał w czasie wakacji szkolnych. Praca ta mogła stanowić tylko udział (pomoc) w wykonywaniu typowych obowiązków domowych zwyczajowo wymaganych od dziecka będącego członkiem rolniczej wspólnoty rodzinnej.
Jednym słowem, nie możemy wskazać jednoznacznie, jak postąpi ZUS. Wskazać należy jednak, że w przypadku osoby, która pracowała i uczyła się ZUS może zakwestionować możliwość uwzględnienia pracy w gospodarstwie domowym rodziców, wskazując, iż ponieważ uczył się Pan w szkole średniej (w szczególności, gdy trzeba było dojeżdżać) nie mógł pracować w gospodarstwie rolnym rodziców codziennie, co najmniej w wymiarze połowy powszechnie obowiązującego czasu pracy. Dlatego też już wcześniej należy się na taką sytuację przygotować pod względem dowodowym. Jeżeli ZUS nie zaliczy tego okresu, odwołujący się do sądu, powinien wykazać, że taka praca i w tym wymiarze czasu była wykonywana. Wnioskodawca może udowodnić wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi fakt okres wykonania pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, po ukończeniu przez niego 16 roku życia, a do sądu orzekającego należy ocena, czy okres tej pracy może być uwzględniony.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Ryszard 2016-11-07 09:16:56

    czy pomagając rodzicom w pracach polowych od 1968r d0 1976r ,nie płacąc podatku mogę ubiegac się, aby okres ten ,zus zaliczył mi do stażu do emerytury.

  • JaceK Hoppe 2013-05-04 09:41:33

    Brak możliwości skorzystania z treści artykułu pomimo posiadania kodu dostępu.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika