Zameldowanie a zgoda właściciela

Pytanie:

Najemcom wypowiedziałem umowę najmu z 3 letnim okresem wypowiedzenia, który minął w lipcu 2004 r. Okazało się, że zameldowali oni w maju 2004 roku (bez mojej wiedzy) wnuczka, ale nie do końca lipca, do kiedy umowa najmu była ważna (przez wypowiedzenie), tylko na okres stały. Czy popełnili oni w tym względzie jakieś wykroczenie, czy zrobili to legalnie? Bo do zameldowania urzędnik żąda umowy najmu bądź decyzji administracyjnej, ale nie wie, że takowa została wypowiedziana i kończy sie np. za tydzień, a najemca taki meldując osobę bliską nie pokaże urzędnikowi wypowiedzenia. Za co można taką osobę pociągnąć do odpowiedzialności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestie związane z zameldowaniem reguluje ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Art. 5 tego aktu mówi, że osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć jedno miejsce pobytu stałego. Ustawa w art. 6 ust. 1 definiuje również pojęcie pobytu stałego. Zgodnie z tym przepisem, jest to zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Art. 7 ust. 1 zawiera zaś definicję pobytu czasowego. Jest to przebywanie bez zamiaru zmiany pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Co więcej, w myśl art 8 ust. 1 zamieszkiwanie w danym miejscu przez ponad 2 miesiące rodzi obowiązek zameldowania się w tym miejscu na pobyt stały.

Podsumowując, jeżeli dziecko nie ma innego miejsca zamieszkania oraz ma obywatelstwo polskie, może być one zameldowane w tym mieszkaniu, jako w miejscu pobytu stałego.

Warto jednak dodać, że fakt zameldowania w danym mieszkaniu danej osoby nie rodzi żadnych konsekwencji dla wynajmującego. Zgodnie z art. 9 ust. 2b ustawy zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zameldowanie posiada więc doniosłość na gruncie prawa administracyjnego, nie rodzi zaś żadnych skutków, jeżeli chodzi o stosunki cywilnoprawne, jakie istnieją pomiędzy najemcą a wynajmującym.

Art. 9 ustawy mówi o dokumentach, które należy przedstawić przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego. Jeżeli osoba meldowana jest na pobyt stały powinna przedstawić potwierdzenie swojego pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz (do wglądu) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem takim może być w szczególności umowa najmu. Osoba dopełniająca obowiązku meldunkowego (najemca) nie była obowiązana do poinformowania organu ewidencyjnego o wypowiedzeniu umowy. Nie można więc w tym przypadku mówić o jakimkolwiek naruszeniu przepisów prawa.

Więcej na ten temat w artykule: Czym jest zameldowanie i wymeldowanie? Przesłanki i zasady realizacji obowiązku meldunkowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

kasia

2.2.2010 0:26:29

Re: Zameldowanie a zgoda właściciela

dodam jeszcze: do uzyskania takiego meldunku (stałego albo czasowego) bez angażowania w załatwianie tej sprawy urzędowej właściciela mieszkania

kasia

2.2.2010 0:24:50

Re: Zameldowanie a zgoda właściciela

czy umowa najmu mieszkania wystarczy do uzyskania zameldowania stałego czy tylko do zameldowania czasowego (na okres dłuższy niż 3 miesiące)?

Monika

19.1.2010 23:31:27

Zameldowanie

Witam, w Polsce nie mieszkam kilka lat ale moja mama upiera sie, ze musze byc caly czas zameldowana pod jej adresem i ze bede miala problemy w przyszlosci jesli sie wymelduje. Czy to prawda?

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: