Zamiana pozwu o rozwód na pozew o separację

Pytanie:

Chciałabym przemienić pozew rozwodowy który złożyłam tydzień temu na pozew o separację (zaczęliśmy się dogadywać z mężem). Czy jest taka szansa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014.101) oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2012.788).

Zgodnie z art. 193 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, zmiana powództwa przed sądem pierwszej instancji jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu. Zarówno sprawy o rozwód, jak i o separację rozpoznaje sąd okręgowy. Zatem osoba, która złożyła pozew o rozwód może zmienić powództwo w ten sposób, że zażąda orzeczenia separacji.

Zmiana powództwa jest możliwa aż do zamknięcia rozprawy, czyli może być zgłoszona również na kolejnej rozprawie. Może ją Pani zgłosić ustnie do protokołu w trakcie rozprawy, a jeżeli w sprawie nadano już sygnaturę akt (otrzymała już Pani przykładowo pismo z sądu informujące o terminie rozprawy lub wezwanie do uzupełnienia braków) można poinformować o tym fakcie sąd poprzez wniesienie stosownego pisma procesowego. 

Na zakończenie wskazujemy, że jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Zatem jeżeli Pani mąż wniesie pozew o rozwód, możliwe, że sąd go orzeknie. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli więc w trakcie postępowania przed sądem sąd stwierdzi, iż nie zaszły przesłanki uzasadniające orzeczenie rozwodu, może orzec separację między małżonkami.

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.10.2017

  Separacja - Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

  Z chwilą zawarcia małżeństwa małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą założyli. (...)

 • 31.10.2017

  Rozwód - Co trzeba wiedzieć rozważając ubieganie się o rozwód?

  Jakie są przesłanki uzyskania rozwodu? Kiedy sąd nie da rozwodu? Czego można żądać w pozwie rozwodowym? Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 22.1.2016

  Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • 3.3.2016

  Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

  Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do Sądu, nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego (...)