Zamiana pozwu o rozwód na pozew o separację

Pytanie:

"Chciałabym przemienić pozew rozwodowy który złożyłam tydzień temu na pozew o separację (zaczęliśmy się dogadywać z mężem). Czy jest taka szansa? "

Odpowiedź prawnika: Zamiana pozwu o rozwód na pozew o separację

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014.101) oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2012.788).

Zgodnie z art. 193 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, zmiana powództwa przed sądem pierwszej instancji jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu. Zarówno sprawy o rozwód, jak i o separację rozpoznaje sąd okręgowy. Zatem osoba, która złożyła pozew o rozwód może zmienić powództwo w ten sposób, że zażąda orzeczenia separacji.

Zmiana powództwa jest możliwa aż do zamknięcia rozprawy, czyli może być zgłoszona również na kolejnej rozprawie. Może ją Pani zgłosić ustnie do protokołu w trakcie rozprawy, a jeżeli w sprawie nadano już sygnaturę akt (otrzymała już Pani przykładowo pismo z sądu informujące o terminie rozprawy lub wezwanie do uzupełnienia braków) można poinformować o tym fakcie sąd poprzez wniesienie stosownego pisma procesowego. 

Na zakończenie wskazujemy, że jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Zatem jeżeli Pani mąż wniesie pozew o rozwód, możliwe, że sąd go orzeknie. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli więc w trakcie postępowania przed sądem sąd stwierdzi, iż nie zaszły przesłanki uzasadniające orzeczenie rozwodu, może orzec separację między małżonkami.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika