Zamiana służebności osobistej na rentę

Pytanie:

Czy ze względu na zachowanie uprawnionego ze służebności mieszkania można ją zamienić na rentę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie bowiem z przepisem ary. 303 Kodeksu pracy w sytuacji, gdy uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swojego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę. Jak jednak podaje Edward Gniewek w Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz. Zakamycze, 2001: „Przesłanką przysługującego właścicielowi obciążonej nieruchomości roszczenia o zamianę służebności na rentę stanowi „dopuszczenie się rażących uchybień" przy wykonywaniu przez uprawnionego przysługującej mu służebności osobistej. Zatem przypisywane uprawnionemu (i udowodnione) uchybienia muszą mieć charakter rażący i występować wielokrotnie (por. S. Rudnicki, Komentarz..., s. 428). Roszczenie właściciela nieruchomości obciążonej podlega rozpoznaniu przez sąd w trybie postępowania procesowego. Sąd orzeka, uwzględniając powództwo, o „zamianie służebności na rentę", określając jej wysokość. Chodzi więc o zamienne, periodyczne świadczenie rentowe, odpowiadające wartości prawa służebności w identycznych okresach czasu”. W razie zamiany służebności osobistej na rentę służebność ta wygasa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY