Zamiana służebności osobistej na rentę

Pytanie:

"Czy ze względu na zachowanie uprawnionego ze służebności mieszkania można ją zamienić na rentę?"

Odpowiedź prawnika: Zamiana służebności osobistej na rentę

Zgodnie bowiem z przepisem ary. 303 Kodeksu pracy w sytuacji, gdy uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swojego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę. Jak jednak podaje Edward Gniewek w Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz. Zakamycze, 2001: „Przesłanką przysługującego właścicielowi obciążonej nieruchomości roszczenia o zamianę służebności na rentę stanowi „dopuszczenie się rażących uchybień" przy wykonywaniu przez uprawnionego przysługującej mu służebności osobistej. Zatem przypisywane uprawnionemu (i udowodnione) uchybienia muszą mieć charakter rażący i występować wielokrotnie (por. S. Rudnicki, Komentarz..., s. 428). Roszczenie właściciela nieruchomości obciążonej podlega rozpoznaniu przez sąd w trybie postępowania procesowego. Sąd orzeka, uwzględniając powództwo, o „zamianie służebności na rentę", określając jej wysokość. Chodzi więc o zamienne, periodyczne świadczenie rentowe, odpowiadające wartości prawa służebności w identycznych okresach czasu”. W razie zamiany służebności osobistej na rentę służebność ta wygasa.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika