Zamieszkiwanie lokalu przez osoby nie będące członkami spółdzielni

Pytanie:

Przysługuje mi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, którego nie wykonuje osobiście. Czy mogą zamieszkiwać ten lokal osoby, które nie są członkami spółdzielni?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z podanego zapytania wynika, że przysługuje Panu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, którego Pan nie wykonuje osobiście. Zamieszkują tam obecnie osoby, które nie są członkami spółdzielni. Sytuację taką reguluje art. 9 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z jego postanowieniami wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, członek obowiązany jest jedynie do pisemnego powiadomienia spółdzielni o tej czynności. Jak z tego wynika obecnie członek spółdzielni ma prawo do niemal swobodnego wynajmowania lub użyczania lokalu. Niemal - bowiem zgody spółdzielni wymaga taki najem lub użyczenie, które byłyby związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu albo jego części ( tak: Roman Dziczek Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, wzory pozwów i wniosków Warszawa 2009 LexisNexis wydanie V s. 512 ).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY