Zaniechanie orzekania o winie małżonków

Pytanie:

Podczas pierwszej sprawy rozwodowej z mojego powództwa o rozwiązanie małżeństwa z nieorzekaniem o winie mąż niespodziewanie wystąpił o orzeczenie rozwodu z mojej winy. Sąd w tej sytuacji nakazał obu stronom w terminie 2 tygodni przedstawić dowody i świadków na winy każdej ze stron. Ja wnioskowałam o winę każdej ze stron, ale później, już po sprawie, wskutek mojej rozmowy z mężem, przyznał on, że szkoda czasu na sądy i przychylił się do mojego pierwotnego pozwu i nie chcemy przedstawiać żadnych świadków i żadnych dowodów. Chcemy prosić sąd o wyznaczenie jak najszybciej terminu kolejnej rozprawy z nieorzekaniem o winie czy w tej sytuacji zgodnego wyrażenia woli możemy pismo do sądu napisać razem, czy każde z nas musi pisać osobno. Bardzo proszę o podstawę prawną.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 57 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd orzekając rozwód orzeka także o ewentualnej winie któregoś z małżonka za rozpad pożycia. Jak stanowi § 2 przywołanego artykułu sąd na zgodny wniosek małżonków zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Przepisy nie przewidują żadnego terminu na wniesienia tego wniosku, ale w doktrynie przyjmuje się, że zgodny wniosek może być złożony przez małżonków zarówno przed sądem I jak i II instancji (por. Jacek Ignaczewski „Rozwód i separacja. Komentarz" Wydawnictwo C.H. Beck 2010 r.). Sąd jest związany wnioskiem stron o nieorzekaniu o winie (por. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 1985 r., sygn. III CZP 39/85). Małżonek może w toku procesu rozwodowego zmieniać swoje stanowisko w przedmiocie orzekania o winie. Decydujące jest stanowisko z chwili zamknięcia rozprawy w drugiej instancji (z uzasadnienia uchwały SN z 2 lipca 1985 r., III CZP 39/85). Co do formy wniosku z art. 57 § 2 kro brakuje regulacji przepisowych. Naszym zdaniem, zastosowanie tutaj powinien znaleźć art. 126 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, określający wymogi dotyczące pism procesowych. Nie będzie zatem możliwości złożenia jednego pisma wyrażającego wolę stron przeciwnych. Należałoby zatem wnieść dwa osobne pisma wyrażające odpowiednie oświadczenia woli kazdej ze stron. Niemniej jednak, strony będą musiały potwierdzić swoje stanowisko przed sądem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY