Zapoznanie się ze sprawozdaniami złożonymi do KRS

Pytanie:

W analizie konkurencyjności chcę porównać obroty konkurencji. Podobno takie dane muszą być raportowane do KRS. Na podstawie jakich regulacji KRS ma obowiązek udzielania tych informacji? Jakiego typu informacje trzeba mieć, żeby otrzymać informacje np. o rocznych obrotach danej spółki (np.: nazwa, NIP, REGON, itp)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Informacje dotyczące kwestii jakie dokumenty należy złożyć do KRS zostały omówione w odpowiedzi Obowiązek składania sprawozdań finansowych

Do KRS wpisuje się wzmiankę o złożeniu sprawozdania finansowego. Aby zapoznać się z tymi dokumentami należy udać się do sądu i przeglądnąć akta rejestrowe. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w KRS za pośrednictwem Centralnej Informacji.  Każdy ma prawo otrzymać poświadczone odpisy, wyciągi i zaświadczenia o danych zawartych w Rejestrze.  Każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców.

W praktyce przeglądanie akt rejestrowych możliwe jest jeżeli zna się numer KRS danego podmiotu. Natomiast uzyskanie takiego numeru jest możliwe poprzez złożenie wniosku CI KRS-CNR o podanie numeru KRS, dla danej spółki. We wniosku o podanie numeru KRS należy podać jedną z następujących danych:  

  1. numer REGON;  
  2. nazwę lub firmę, a w razie potrzeby także oznaczenie formy prawnej podmiotu, informację o siedzibie ograniczoną do wskazania województwa, powiatu lub gminy; informacje o siedzibie mogą być podane łącznie.  

W przypadku zamieszczenia we wniosku więcej niż jednej z danych identyfikacyjnych wyszukanie w rejestrze następuje tylko na podstawie jednej z nich, według kolejności wskazanej powyżej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

okkrs

21.10.2011 12:17:33

Re: Zapoznanie się ze sprawozdaniami złożonymi do KRS

Polecam OkKRS firma świadczy usługi w zakresie kopiowania akt z KRS. Wykonuje zdjęcia akt rejestrowych spółek, uchwał, sprawozdań finansowych, list członków zarządu i wszelkich innych dokumentów znajdujących się w aktach. Pobiera również odpisy z Centralnej informacji. Uzyskane materiały wysyła na maila oraz kurierem. Szczegóły na stronie www.okkrs.pl


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: