Zasady kontroli z inspekcji pracy

Pytanie:

Jako spółka z o. o. posiadam siedzibę spółki i biuro w miejscowości A. Dodatkowo spółka ma własną kopalnię, wydobywającą piasek w miejscowości B. W dniu dzisiejszym na terenie kopalni pojawił się inspektor pracy i tylko okazując legitymację służbową stróżowi (nie ma tam nikogo więcej), zaczął go wypytywać kim jest i co tu robi. Po uzyskaniu telefonu do siedziby spółki, doszło do rozmowy telefonicznej pomiędzy moim pracownikiem biurowym, a panem inspektorem. Pan inspektor poinformował mnie, że już następnego dnia mam się pojawić (jako właściciel spółki) z kompletem dokumentów (podał mi ich listę tylko na moje wyraźne żądanie) na kopalni w miejscowości B. Nie wiedział nawet jaka to jest firma, nie znał jej nazwy ani jej formy. Czy inspektor ma prawo żądać, aby pojawić się w miejscowości B już następnego dnia, oświadczając to jedynie przez telefon, czy nie powinien pojawić sie w siedzibie spółki? Czy inspektor nie powinien najpierw mieć upoważnienia do przeprowadzenia kontroli? W jakim terminie powinny być dostarczone wszystkie dokumenty? Co w przypadku gdy w dniu kontroli nie ma ani Prezesa ani kadrowej np. sezon urlopowy? Jeśli inspektor pojawi się w biurze, to czy mam obowiązek udostępniać mu dokumenty oraz udzielać informacji tylko na podstawie jego legitymacji służbowej, bez upoważnienia do kontroli?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakres działania oraz kompetencje organów kontroli Państwowej Inspekcji Pracy reguluje ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nią inspektorzy pracy mogą przeprowadzać kontrolę w zakresie przestrzegania przez podmiot kontrolowany przepisów prawa pracy.

Zgodnie z ustawą inspektor pracy może prowadzić kontrolę w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań, jak też w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola może więc zostać przeprowadzona w miejscowości „B”. Przed podjęciem czynności kontrolnych inspektor pracy powinien zgłosić swoją obecność pracodawcy. Może zaniechać tego obowiązku , jeżeli uważa że takie zawiadomienie może negatywnie wpłynąć na wynik kontroli. Poinformowanie telefoniczne o prowadzonej kontroli spełnia warunek zawiadomienia pracodawcy. Inspektor pracy nie ma więc obowiązku pojawiania się sie w siedzibie pracodawcy.

Ustawa nakłada na inspektora przed przystąpieniem do kontroli przedstawienia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają natychmiastowe przeprowadzenie kontroli, do jego przeprowadzenia wystarczy okazanie legitymacji służbowej, jednak i w tym przypadku należy okazać upoważnienie w terminie trzech dni od dnia podjęcia kontroli.

Ustawa nie określa w jakim terminie pracodawca powinien dostarczyć wymagane przez inspektora dokumenty. Należy więc przyjąć, że powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki w czasie potrzebnym dla uzyskania takich dokumentów w normalnym toku czynności (czas potrzebny dla odszukania dokumentów i dostarczenia ich do miejsca kontroli). Nieobecność prezesa i głównej księgowej nie zwalnia pracodawcy z obowiązku okazania wymaganych dokumentów, gdyż nie jest to okoliczność obiektywna, ale zależna od wewnętrznej organizacji zarządzania zakładem pracy.

Jak już wcześniej wspomniałem do przeprowadzenia kontroli konieczne jest okazanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Ponieważ kontrola została zapowiedziana przez inspektora pracy, należy przyjąć, że nie została spełniona przesłanka uzasadniająca natychmiastowe przeprowadzenie kontroli. W razie więc pojawienia się inspektora pracy w miejscu kontroli, pracodawca ma prawo żądać okazania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Można więc przyjąć, że w takim przypadku okazanie samej legitymacji służbowej nie będzie stanowiło wystarczającej podstawy do przeprowadzenia kontroli.

Więcej informacji na temat kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy znajdzie Pan w istniejącej już odpowiedzi na podobne pytanie Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: