e-prawnik.pl Porady prawne

Zasiedznie własności nieruchomości

Pytanie:

Zamieszkuję nieruchomość od 40 lat której właściecielm jest nieżyjąca, matka która nie zostawiła testamentu. Czy w tym wypadku przysługuje mi prawo przez zasiedzenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zasiedznie własności nieruchomości

Zasiedzenie możliwe jest w przypadku nieprzerwanego posiadania rzeczy przez okres 20 lat - w przypadku posiadania w dobrej wierze, a 30 lat w przypadku posiadania rzeczy w złej wierze. W analizowanym przypadku istnieje podstawa do przyjęcia zasiedzenia w złej wierze (wiedziała bowiem Pani, że nieruchomośc Pani nie przysługuje.Jeżeli posiadanie to było samoistne (tj. posiadała Pani tę nieruchomość jak właściciel - dokonywała Pani wszelkich czynności władczych), i posiadanie to było nieprzerwane, należy stwierdzić, że nastąpiło zasiedzenie.

Potrzebujesz porady prawnej?