Zasiłek rodzinny - utracone źródło dochodów

Pytanie:

Moja żona była na wychowawczym (pierwsze dziecko) do 30.06.2007 roku. Od 01.07.2007 była na chorobowym (ciąża); 33 dni wynagrodzenie chorobowe-płatne zakład pracy; następnie zasiłek chorobowy płatny ZUS. 13.12.2007 narodziny drugiego dziecka; macierzyński a następnie w 2008 roku żona przeszła na wychowawczy. Żona dostała dwa zaświadczenia dotyczące wynagrodzeń. Jedno z zakładu pracy, drugie z ZUS. Oczywiście też urząd skarbowy. Wystąpiliśmy o zasiłek rodzinny. W wyniku przekroczenia dochodu nie dostaliśmy go. MOPS stwierdził, że żona w wyniku przejścia na wychowawczy utraciła dochód tylko z zakładu pracy. Rozpatrywał tylko zaświadczenie z zakładu pracy jako utracone źródło. Czy źródłem utraconym w wyniku przejścia na wychowawczy nie powinien być cały dochód żony, a nie dochód płatny tylko z zakładu pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. W przypadku utraty dochodu prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na wniosek osoby na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się pomniejszonego o utracony dochód (ust. 4) 

Naszym zdaniem przepis ten nie zmienia zasad, warunków dochodowych. Przyznawania zasiłku, a jedynie odwraca metodę obliczania dochodów.

Aby obliczyć miesięczny dochód na członka rodziny MOPS bierze pod uwagę dochód za rok, a potem wylicza średnią. Naszym zdaniem powinien też uwzględnić, że w ciągu roku Pana żona uzyskiwała dochód nie tylko w postaci wynagrodzenia, ale i w postaci zasiłku chorobowego. Proszę jednak pamiętać, że zasiłek chorobowy za okres ciąży wynosi 100 % podstawy (zasadniczo jest więc równy wynagrodzeniu). Być może więc MOPS wziął pod uwagę pełny dochód, ale tylko w oparciu o zaświadczenie o zarobkach, bo zasiłek był im równy.

Zgodnie z § 17 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne  w przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu.

Nie pomniejsza się dochodu rodziny o dochód utracony, jeżeli w tym samym roku kalendarzowym osoba uzyskała inny dochód i nie utraciła go przed zgłoszeniem wniosku o zasiłek, bez względu na przerwę w uzyskiwaniu dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. 

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny dochodu oraz wysokość utraconego dochodu. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Ela1001

3.3.2010 12:35:9

Re: Zasiłek rodzinny - utracone źródło dochodów

ja mam taki sam problem ,iż w MOPS uzali,że zasiłku chorobowego i macierzyńskiego ni zalicza sie do dochodów utraconych. i z przejściem na wychowawczy tylko uznać za dochód utracony dochód który otrzymywalam od pracodawcy. a chorobowe i macierzyńskie chcą wliczyć do dochodów i nie uznać za dochód utracony. nie rozumiem tego. a jeszcze tak pozatym to dzwonilam do innych miast do MOPS i tam powiedzieli,że zasilek chorobowy i macierzyński liczą do dochodów utraconych iż wychodzą one z mojego zatrudnienia. wiec juz naprawde nie wiem o co w tym wszystkim chodzi!!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: