Czy osoby wchodzące w skład organów stowarzyszenia muszą ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności?

Pytanie:

"Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS nie prowadzi działalności gospodarczej, celem statutowym stowarzyszenia jest ochrona interesów mieszkańców danego regionu. Jest to stowarzyszenie mieszkańców tego terenu. Czy osoby wchodzące w skład organów stowarzyszenia muszą ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności?"

Odpowiedź prawnika: Czy osoby wchodzące w skład organów stowarzyszenia muszą ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności?

Ustawodawca nie nałożył jednoznacznie na członków stowarzyszenia obowiązku ubiegania się o zaświadczenie o niekaralności, a w związku z tym dotyczy to również członków organów stowarzyszenia. Jednakże w art. 3 pkt. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach wskazano, że członkiem stowarzyszenia może zostać obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych. W przedstawionym stanie faktycznym znaczenia ma enumeratywne wskazanie pozbawienia praw publicznych, które jest środkiem karnym orzekanym w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas niekrótszy od lat 3 za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie (art. 39 i 40 kodeksu karnego). Środek ten jest orzekany w latach od roku do 10 lat. W związku z powyższym członkowie organów stowarzyszenia mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia o niekaralności w celu uwiarygodnienia posiadania pełni praw publicznych, natomiast nie jest to wymogiem obligatoryjnym. Jeśli natomiast stowarzyszenie chciałoby uzyskać status organizacji pożytku publicznego, to do wniosku do KRS należy dołączyć zaświadczenia o niekaralności członków organu zarządzającego i organu nadzoru. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika