Zaświadczenie o okresie urlopu macierzyńskiego

Pytanie:

Pracownica jest zatrudniona na umowę o pracę na czas określony od 01.02.2007 r. do 31.05.2008 r. przebywała na L-4 od 12.10.2007 r. do 04.03.2008 r. (ciąża). W dniu 5 marca mąż pracownicy dostarczył zaświadczenie od lekarza, dotyczące zasiłku macierzyńskiego od dnia 5.03.2008 r. Zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński wypłaca ZUS, nie jesteśmy uprawnieni do wypłaty zasiłków. Czy muszę jako pracodawca wystawić pisemnie dokument dotyczący udzielenia urlopu macierzyńskiego od dnia 05.03.2008 r. do 31.05.2008 r.? Jeżeli tak proszę o podstawę prawną.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosownie do art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 267 ze zm.) jeżeli do wypłaty zasiłku (tu: macierzyńskiego) obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, płatnik składek przedkłada zaświadczenie zawierające zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku, którego wzór określony został, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Chodzi tu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa§ 1 ust. 3 (w zw. z ust. 1) rozporządzenia stanowi, że  dowodem do przyznania i wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonej jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3. Z kolei w § 12 rozporządzenia czytamy, iż dowodem do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest:

  1. zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu - za okres przed porodem, albo skrócony odpis aktu urodzenia dziecka - po porodzie, 
  2. zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego - w razie wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  3. oświadczenie ubezpieczonej o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka.

Pracodawca jest zatem zobowiązany do wystawienia w/w zaświadczenia o okresie udzielonego urlopu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: