Zatrudnienie niepełnosprawnego a opinia PIP

Pytanie:

"Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dotychczas pracodawca, który nie zapewniał warunków pracy chronionej, mógł zatrudniać osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Obecnie, jeżeli będzie to zatrudnienie w formie telepracy, pracodawca będzie mógł zatrudnić taką osobę bez potrzeby uzyskania stosownej opinii inspekcji pracy. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie będzie bowiem wykluczało możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy, niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach: uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zatrudnienia w formie telepracy. Czy w takim razie nie jest wymagane uzyskanie od Państwowej Inspekcji Pracy opinii odnośnie zatrudnienie osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?"

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie niepełnosprawnego a opinia PIP

Zgodnie z e znowelizowanym art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

  • uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • zatrudnienia w formie telepracy.

Jak wynika z powyższego, pracodawca (o którym mowa powyżej) może zatrudnić osobę ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w zakładzie pracy, ale po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, albo może zatrudnić takiego pracownika w formie telepracy (bez potrzeby uzyskiwania w/w opinii PIP).

Należy jednak pamiętać, iż pracodawca zatrudniając pracownika (o którym mowa powyżej) w formie telepracy, będzie zobowiązany do zapewnienia mu warunków pracy na podstawie znowelizowanego kodeksu pracy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika