Zatrudnienie niepełnosprawnego a opinia PIP

Pytanie:

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dotychczas pracodawca, który nie zapewniał warunków pracy chronionej, mógł zatrudniać osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Obecnie, jeżeli będzie to zatrudnienie w formie telepracy, pracodawca będzie mógł zatrudnić taką osobę bez potrzeby uzyskania stosownej opinii inspekcji pracy. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie będzie bowiem wykluczało możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy, niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach: uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zatrudnienia w formie telepracy. Czy w takim razie nie jest wymagane uzyskanie od Państwowej Inspekcji Pracy opinii odnośnie zatrudnienie osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z e znowelizowanym art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

  • uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • zatrudnienia w formie telepracy.

Jak wynika z powyższego, pracodawca (o którym mowa powyżej) może zatrudnić osobę ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w zakładzie pracy, ale po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, albo może zatrudnić takiego pracownika w formie telepracy (bez potrzeby uzyskiwania w/w opinii PIP).

Należy jednak pamiętać, iż pracodawca zatrudniając pracownika (o którym mowa powyżej) w formie telepracy, będzie zobowiązany do zapewnienia mu warunków pracy na podstawie znowelizowanego kodeksu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: