Zatrudnienie pracownika a zgłoszenie bez NIP

Pytanie:

"Spółka z o.o. jest po rejestracji w KRS, obecnie czekamy na wydanie NIP w US. Czy jest prawnie możliwe, żeby zawrzeć umowę z pracownikami od 1 kwietnia, bez numeru NIP, a w przypadku uzyskania go zgłosić do 7 dni w ZUS. Czy może spółka zawrzeć umowę bez przyznanego jeszcze NIP? "

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie pracownika a zgłoszenie bez NIP

Spółka może zawrzeć umowę o pracę, zanim zostanie jej nadany NIP i taka umowa będzie ważna. Jednakże takiej sytuacji nie uwzględnił niestety ustawodawca konstruując przepisy o ubezpieczeniu społecznym. Zgodnie z art. 35 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych we wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym z rozliczaniem i opłacaniem składek oraz przyznawaniem i wypłatą świadczeń określonych odrębnymi przepisami, należy podawać w przypadku płatników składek - numery NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu. Przepis ten nie przewiduje sytuacji, w której płatnikowi składek innemu niż osoba fizyczna nie nadano jeszcze numeru NIP czy REGON. Potwierdza to art. 43 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym zgłoszenie płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zawiera w szczególności następujące dane: numery NIP i REGON, nazwę skróconą płatnika, nazwę zgodną z aktem prawnym konstytuującym płatnika, nazwę organu założycielskiego płatnika, występowanie obowiązku wpisu do rejestru lub ewidencji, nazwę organu rejestrowego lub ewidencyjnego, datę i numer wpisu do rejestru lub ewidencji, datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wykaz rachunków bankowych, adres siedziby i adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności. Pozostaje więc stwierdzenie, że choć umowę o pracę można w opisanej sytuacji podpisać, to pracodawca nie jest w stanie wywiązać się z obowiązku zgłoszenia pracownika do ZUS (chyba że numer NIP otrzymałby zanim minie termin do zgłoszenia ubezpieczonego w ZUS).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika