Zatwierdzanie sprawozdania fundacji

Pytanie:

"Kto jest organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe fundacji, której jedynym organem jest zarząd?"

Odpowiedź prawnika: Zatwierdzanie sprawozdania fundacji

Na podstawie ustawy o fundacjach i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. 2001, Nr 50, poz. 529), każda fundacja zobowiązana jest do składania corocznego sprawozdania ze swojej działalności. W ramach tego sprawozdania, fundacja ma obowiązek zawrzeć informacje dotyczące jej stanu majątkowego - w tym źródeł przychodów, sposobu wydatkowania funduszy itd.

Przepisy rozporządzenia stanowią, iż sprawozdanie sporządza się w formie pisemnej i ma być ono podpisane co najmniej przez dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. Przepisy nie zawierają wymogu zatwierdzania sprawozdania. Co innego może wynikać ze statutu samej fundacji - w takim jednak wypadku w statucie powinien być też wyznaczony organ, który dokonuje zatwierdzenia.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika