Zawarcie umowy leasingu przez zarząd spółki

Pytanie:

Czy zawarcie przez zarząd spółki z o.o. umowy leasingu na samochód wymaga zgody wspólników w postaci stosownej uchwały zgromadzenia wspólników? Umowa leasingu opiewać ma na około 90 tys złotych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 25 tys złotych. Spółka działa od 2001 roku (ponad 2 lata).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wysokość zobowiązania wynikającego z umowy leasingu przekracza trzykrotność wysokości kapitału zakładowego spółki. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie przez wspólników stosownej uchwały w tym przedmiocie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: