Zawiadomienie dłużnika o przelewie wierzytelności

Pytanie:

Jakimi negatywnymi skutkami dla dotychczasowego i dla nowego wierzyciela może skutkować niepowiadomienie dłużnika o dokonanej cesji? Gdzie to jest uregulowane?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Umowę przelewu wierzytelności (cesji) regulują art. 509 - 518 k.c. Do ważności umowy nie jest wymagana zgoda dłużnika (art. 509 par. 1 k.c.), a jego niepowiadomienie o przelewie skutkuje tym, iż spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela przez dłużnika będzie miało skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. Z treści cytowanego przepisu wynika również, iż obowiązek zawiadomienia dłużnika o przelewie spoczywa na zbywcy wierzytelności.

Oznacza to, iż spłacenie wierzytelności przez dłużnika dotychczasowemu wierzycielowi (cedentowi) skuteczne będzie również względem nowego wierzyciela (cesjonariusza), który nie będzie mógł żądać od dłużnika zapłaty, zobowiązanie zostanie bowiem wykonane z chwilą zapłaty poprzedniemu wierzycielowi. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do innych czynności prawnych dokonanych między dłużnikiem a poprzednim wierzycielem (art. 512 k.c.). Chodzi tu o wszelkie czynności prawne, które wywierają wpływ na istnienie, treść, zakres i trwałość długu. Do takich czynności należy zaliczyć przede wszystkim zwolnienie dłużnika z długu, prolongatę terminu spełnienia świadczenia, potrącenie umowne między cedentem a dłużnikiem, rozwiązanie umownego stosunku zobowiązaniowego, odnowienie, zmianę oprocentowania kredytu itp. (tak J. Mojak [w:], K.Pietrzykowski [red.] Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2003).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 25.9.2017

  Faktoring - narzędzie służące do poprawy płynności finansowej firmy

  W polskiej praktyce gospodarczej coraz częściej spotykamy się z narzędziami służącymi poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw.

 • 22.2.2012

  Faktoring - istota i zastosowanie

  Spośród wielu nowych typów umów, które znajdują szerokie zastosowanie w naszym systemie prawnym, factoring jest instytucją mało znaną i niedocenianą przez przedsiębiorców. Umowa factoringu (...)

 • 24.9.2017

  Przelew wierzytelności

  Wierzytelność jest pojęciem ściśle związanym z prawem zobowiązań. Wierzytelność, jako prawo przejawiające się w uprawnieniu wierzyciela do żądania od dłużnika spełnienia określonego roszczenia, (...)

 • 8.10.2018

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)