Zbycie przedmiotów nabytych w drodze spadkobrania

Pytanie:

2 lipca 2006 r. zmarł ojciec. Pozostało po nim 3 samochody, sprzęt rolniczy, przyczepka do samochodu oraz dom, w którym mieszkamy, ale co do prawa własności domu zadam pytanie w późniejszym terminie po sprawdzeniu ksiąg wieczystych. Zmarły nie pozostawił testamentu. Wyżej wymieniony sprzęt i samochody, umowy kupna i dowody rejestracyjne są wystawione na zmarłego ojca. Wszystko chcemy sprzedać zostawiając jeden samochód. Czy można to wszystko sprzedać skoro jest zapisane na zmarłego? Ewentualnie czy można zrobić np umowę sprzedaży na żonę i córkę jako współwłaściciela z datą sprzed śmierci. Druga możliwość to podobno darowizna z datą też sprzed śmierci tylko czy w przypadku darowizny można później od razu sprzedać te dobra czy jest jakiś obowiązkowy termin po otrzymaniu darowizny nie pozwalający na sprzedaż? Chcemy tak zrobić, aby uniknąć kosztów przeprowadzenia sądowego. Czy jest jeszcze jakaś inna możliwość?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zarówno zawarcie umowy sprzedaży, jak i umowy darowizny, jest w opisanej sytuacji niezgodne z prawem. Oczywiście można dokonać takiej operacji, ale umowa będzie nieistniejąca, albowiem zostanie zawarta przez podmiot, który już nie istnieje. Dodatkowo dojdzie do podrobienia podpisów. Ponadto umowa darowizny czy sprzedaży owych przedmiotów i tak podlega opodatkowaniu. Działanie takie poza tym, że jest niezgodne z prawem jest również niepotrzebne, albowiem w miejsce zmarłego ojca wejdą jego spadkobiercy. Inaczej mówiąc, przedmioty należące do Pana ojca staną się współwłasnością spadkobierców (dzieci i żony). Koszty postępowania sądowego, które uprawni Państwo do bezpiecznej sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład spadku i nabycia ich przez kupującego, są niskie. Za stwierdzenie nabycia spadku wnosi się opłatę stałą w kwocie 50 złotych. W Państwa przypadku, jeśli chcecie wnieść o stwierdzenie nabycia spadku przed upływem 6 miesięcy od śmierci ojca (szybka sprzedaż), będziecie musieli dodatkowo ponieść - każdy ze spadkobierców - opłatę w kwocie 50 zł za odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można również złożyć u notariusza; kosztuje to 20 zł. Sąd wydając postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku stwierdza, kto jest spadkobiercą i w jakich udziałach. Mając takie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które ma to znaczenie, że względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia (kupujący), spadkobierca może udowodnić swe prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku, spadkobiercy (wszyscy) mogą podpisać umowę sprzedaży konkretnych przedmiotów oraz wydać odpis stwierdzenia nabycia spadku. Osoba nabywająca przedmioty, np. Samochód, mając umowę sprzedaży ze spadkobiercami i postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, będzie mogła zarejestrować samochód. Nie będzie zatem trzeba przerejestrowywać samochodów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: