Zdjęcie z fotoradaru-jak uniknąć kary?

Pytanie:

Przedwczoraj otrzymałem zdjęcie z fotoradaru. Rzecz jasna chodzi o przekroczenie prędkości. Grozi mi mandat, oraz punkty karne. Mandat jeszcze mogę przyjąć, ale punktów karnych chciałbym uniknąć. Czy jest jakaś szansa na to żeby wywinąć się z kary? Czy mogę się powołać na to, że nie wiem kto prowadził wtedy samochodem?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przygotowana dla Pana opinia oparta została przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Z 2013r. Nr 482 – j.t.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013r. Nr 395 – j.t.).

Celem niniejszej opinii jest analiza przedstawionych okoliczności faktycznych w tym w szczególności odpowiedź na postawione pytania.

W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na treść art. 1 ustawy kodeks wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

Zarówno przekroczenie prędkości, jak i niewskazanie prowadzącego pojazdem w czasie czynu stanowi wykroczenie. Ukarać za popełnienie wykroczenia można jedynie osobę, której wykazano winę. Wykazano w sposób jednoznaczny, że popełniła wykroczenie. Zdarza się, że samo zdjęcie z fotoradaru – które jest załączane do materiału dowodowego – pozwala na identyfikację w 100% sprawcy wykroczenia – przekroczenia prędkości. W takiej sytuacji jeżeli taka identyfikacja w Pana przypadku jest możliwa, to oświadczenie, że nie pamięta Pan kto prowadził samochód w dacie czynu pozostanie w zasadzie bez znaczenia. Nawet jeżeli nie przyjmie Pan dobrowolnie mandatu i sprawa trafi do sądu, gdyż policja/straż skieruje przeciwko Panu wniosek o ukaranie, to z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego punkty i tak trafią na Pana konto.

Jeżeli zaś zdjęcie z fotoradaru nie pozwala na jednoznaczną identyfikację sprawcy wykroczenia, to opisane w zapytaniu zachowanie, tj. odmowa wskazania sprawcy może spowodować uniknięcie punktów karnych. Zgodnie z art. 96 §3. k.w. - karze grzywny podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Wykroczenie opisane w tym przepisie nie jest zagrożone obok grzywny punktami karnymi. Policja/ straż miejska może skierować w stosunku do Pana wniosek o ukaranie za popełnienie wykroczenia z art. 96 § 3 k.w

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 3.4.2017

  Potrzebne zaświadczenie A1 dla pracowników delegowanych...

  Zaświadczeniem A1 potwierdzamy, któremu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega dana osoba. Zaświadczenie może zostać wydane, jeżeli spełnione są warunki wynikające (...)

 • 11.8.2014

  Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

  Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę \"w zawieszeniu\" (\"w zawiasach\"). Sąd skazujący może m.in. warunkowo (...)

 • 3.2.2015

  Nowe dowody osobiste od marca 2015 roku

  Od 1 marca 2015 roku zmieni się wygląd dowodó osobistych - zabraknie m.in. adresu zameldowania oraz podpisu posiadacza. Fotografia będzie musiała spełnić takie same wymogi jak zdjęcie paszportowe. (...)

 • 3.12.2014

  Sprzedawcom internetowym nie pozostało wiele czasu na wprowadzenie zmian

  Nowe, wchodzące w życie 25. grudnia 2014 r., przepisy wymuszają dostosowanie dotychczasowego sposobu prowadzenia sprzedaży on-line do nowych unijnych standardów. Zmian jest wiele a czasu niecały (...)

 • 25.9.2017

  Miarkowanie kary umownej

  Instytucja kary umownej została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 483 i nast.). Zgodnie z nim można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania (...)