Zdjęcie z fotoradaru-jak uniknąć kary?

Pytanie:

Przedwczoraj otrzymałem zdjęcie z fotoradaru. Rzecz jasna chodzi o przekroczenie prędkości. Grozi mi mandat, oraz punkty karne. Mandat jeszcze mogę przyjąć, ale punktów karnych chciałbym uniknąć. Czy jest jakaś szansa na to żeby wywinąć się z kary? Czy mogę się powołać na to, że nie wiem kto prowadził wtedy samochodem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przygotowana dla Pana opinia oparta została przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Z 2013r. Nr 482 – j.t.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013r. Nr 395 – j.t.).

Celem niniejszej opinii jest analiza przedstawionych okoliczności faktycznych w tym w szczególności odpowiedź na postawione pytania.

W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na treść art. 1 ustawy kodeks wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

Zarówno przekroczenie prędkości, jak i niewskazanie prowadzącego pojazdem w czasie czynu stanowi wykroczenie. Ukarać za popełnienie wykroczenia można jedynie osobę, której wykazano winę. Wykazano w sposób jednoznaczny, że popełniła wykroczenie. Zdarza się, że samo zdjęcie z fotoradaru – które jest załączane do materiału dowodowego – pozwala na identyfikację w 100% sprawcy wykroczenia – przekroczenia prędkości. W takiej sytuacji jeżeli taka identyfikacja w Pana przypadku jest możliwa, to oświadczenie, że nie pamięta Pan kto prowadził samochód w dacie czynu pozostanie w zasadzie bez znaczenia. Nawet jeżeli nie przyjmie Pan dobrowolnie mandatu i sprawa trafi do sądu, gdyż policja/straż skieruje przeciwko Panu wniosek o ukaranie, to z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego punkty i tak trafią na Pana konto.

Jeżeli zaś zdjęcie z fotoradaru nie pozwala na jednoznaczną identyfikację sprawcy wykroczenia, to opisane w zapytaniu zachowanie, tj. odmowa wskazania sprawcy może spowodować uniknięcie punktów karnych. Zgodnie z art. 96 §3. k.w. - karze grzywny podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Wykroczenie opisane w tym przepisie nie jest zagrożone obok grzywny punktami karnymi. Policja/ straż miejska może skierować w stosunku do Pana wniosek o ukaranie za popełnienie wykroczenia z art. 96 § 3 k.w

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY