Zdolność prawna konsorcjum

Pytanie:

Czy konsorcjum można traktować według Kodeksu cywilnego jako ułomną osobę prawną i przypisać jej zdolność prawną? Jeśli mówi się w przepisach o "podmiotach" (ogólnie) i odwołuje w sprawach w danej ustawie nieuregulowanych do przepisów kodeksu cywilnego, to czy można wobec tego także konsorcjum uważać za "podmiot"?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pojęcie ułomnej osoby prawnej zawarte w art. 331 k.c. dotyczy jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Chodzi więc o takie jednostki, których byt został uregulowany przez ustawę, a dodatkowo w tej ustawie wprost lub w sposób dorozumiany została im przyznana zdolność prawna. Natomiast do ułomnych osób prawnych nie należy np. spółka cywilna.

Konsorcjum jest umową nienazwaną zawartą pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Przyjmuje się, iż konsorcjum jako porozumienie służące grupie przedsiębiorstw łączących środki do wspólnego wykonywania przedsięwzięcia, jest podobne do umowy spółki cywilnej. Szersze informacje na temat konsorcjum zostały zawarte w odpowiedzi z dnia 23.09.2004 r.  

Z wyżej wymienionych względów, w tym przede wszystkim z powodu braku ustawy przyznającej ogólnie konsorcjum zdolność prawną nie można takiego zgrupowania uznać za ułomną osobę prawną.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: