e-prawnik.pl Porady prawne

Zgłoszenie do PIP zmiany miejsca siedziby spółki

Pytanie:

Spółka zmieniła adres swojej siedziby. Czy jest koniczne zgłoszenie tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie do PIP zmiany miejsca siedziby spółki

11.5.2009

Zgodnie z art. 209 kodeksu pracy, pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. bowiązek, o którym mowa powyżej, ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.
W związku z powyższym jeżeli spółka zmieniła miejsce siedziby, a więc zmieniła miejsce prowadzenia działalności, powinna o tym fakcie powiadomić właściwego inspektora pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ