Zgoda małżonka a zawarcie umowy

Pytanie:

Jesteśmy z żoną jedynymi udziałowcami spółki z o.o.: ja jestem jedynym członkiem zarządu, żona zaś jest powołana uchwałą wspólników pełnomocnikiem spółki do zawierania czynności prawnych między mną a spółką. W tej chwili do tej spółki wnoszę przedsiębiorstwo prowadzone przeze mnie dotychczas w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Nie mamy z żoną majątkowej rozdzielności, a więc do zbycia przedsiębiorstwa potrzebuję jej zgody. Czy żona może jednocześnie udzielić mi zgody na zbycie przedsiębiorstwa oraz być pełnomocnikiem spółki w zawarciu umowy zbycia tego przedsiębiorstwa na rzecz spółki? Czy zgoda żony na zbycie przedsiębiorstwa powinna być wyrażona w osobnym dokumencie, a w umowie zbycia powinienem występować w charakterze zbywcy samodzielnie, czy też żona powinna być obok mnie stroną umowy po stronie zbywcy? Czy zgoda żony na zbycie przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy mogłaby przybrać formę osobnego oświadczenia, winna mieć również formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym, czy też wystarczy zwykła forma pisemna, a podpisy notarialnie poświadczone wymagane są tylko na umowie zbycia przedsiębiorstwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Istotnie, kodeks rodzinny i opiekuńczy wymaga zgody drugiego małżonka do podjęcia przez współmałżonka czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa. Zgoda małżonka jest niezbędna do ważności tej czynności prawnej. Nie jest wymagane, aby współmałżonek był stroną umowy dotyczącej wniesienia przedsiębiorstwa do spółki z o.o. Ważne jest, aby istniał dokument zawierający wyraźną zgodę współmałżonka na dokonanie rzeczonej czynności prawnej.

Należy przy tym dodać, że co do formy, w której współmałżonek winien wyrazić zgodę należałoby zastosować przepis art. 63 par. 2 kodeksu cywilnego. Wedle jego treści, jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej powinno być złożone w tej samej formie. Formą tą będzie - w zgodzie z art. 751 kodeksu cywilnego - forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: