Zgoda na przekształcenie lokalu na użytkowy

Pytanie:

Jestem właścicielką mieszkania, które chcę przekształcić na lokal użytkowy. Niezbędna jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej podjęta w formie uchwały. Członkiem wspólnoty jest również gmina miejska. Zebrałam część podpisów mieszkańców - właścicieli mieszkań pod uchwałą. Gmina ma 138 udziałów na 1000. Ile potrzebuję głosów właścicieli mieszkań oddanych "za", zanim uchwała trafi do gminy miejskiej jako właściciela pozostałych mieszkań i dostanę zgodę na przekształcenie lokalu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W myśl art. 23 ust. 2 Ustawy o własności lokali, uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Nie jest to zatem głosowanie według zasady "jeden właściciel - jeden głos". Decydujące znaczenie odgrywać będzie zatem wielkość udziałów poszczególnych właścicieli. Odnosząc te uwagi do stanu faktycznego opisanego w pytaniu, aby podjąć skuteczną uchwałę zezwalającą na przekształcenie lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy musi Pani zebrać głosy tylu właścicieli, aby łączna liczba posiadanych przez nich udziałów była większa, niż liczba właścicieli i ich udziałów, którzy takiemu przekształceniu się sprzeciwią (tzn. nie wyrażą zgody). Wobec łącznej ilości udziałów we wspólnocie wynoszącej 1000, za wyrażeniem zgody winni głosować zatem właściciele posiadający co najmniej 501 udziałów, chyba że we wspólnocie - w drodze umowy lub uchwały, postanowiono, że na jednego właściciela przypada jeden głos - wówczas potrzebna będzie zgoda większości właścicieli. W opisanej sytuacji może się zdarzyć, że zwrócenie się o zgodę do gminy jako jednego z właścicieli będzie niepotrzebne.

Warto pamiętać, że w sytuacji, gdy suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej można wprowadzić zasadę głosowania według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos.

Proszę też pamiętać, iż o treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: