Zgoda na użycie logo Państwowej Straży Pożarnej

Pytanie:

"Jestem producentem materiałów dydaktycznych z zakresu pierwszej pomocy dla personelu jednostek zawodowych i ochotniczych straży pożarnych. W jaki sposób uzyskać zgodę Państwowej Straży Pożarnej na użycie jej logo i czy to jest konieczne w przypadku wykorzystania tego logo do celów komercyjnych?"

Odpowiedź prawnika: Zgoda na użycie logo Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z ustawa o Państwowej Straży Pożarnej powołuje się Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Państwowa Straż Pożarna nie może prowadzić działalności komercyjnej ani takie promować. Promować może określone idee reprezentowane przez określone firmy ale nie może być związana w żaden sposób z określona firmą. Koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z budżetu państwa. Koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa. W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej mogą uczestniczyć gmina, powiat lub samorząd województwa oraz organizatorzy imprez masowych. Współfinansować nie mogą natomiast firmy np. w zamian za wykorzystanie loga. Bowiem jego wykorzystanie poza cele określone wyżej (dla których powołuje się PSP). Jedynie osoby prawne lub fizyczne mogą uczestniczyć w ponoszeniu kosztów budowy strażnic, ich wyposażenia i utrzymania. Ale nie mogą sobie z tego tytułu rościć prawa do loga PSP. PSP może również prowadzić prace naukowo-badawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności. W takim celu może współdziałać z innymi podmiotami. Logo PSP za jej zgoda w celu realizacji tego założenia może być wykorzystywane a nie do działalności komercyjnej. Zresztą określone wzory sztandarów są przypisane tylko poszczególnym jednostkom PSP. Z uwagi na niemożliwość wykonywania czynności komercyjnych wiązanie PSP poprzez wykorzystanie jej loga jest niedopuszczalne. W naszym przekonaniu zgoda w takim przypadku jest niedopuszczalna.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika