Zgoda właściciela na obciążenie nieruchomości

Pytanie:

Czy obciążenie nieruchomości należącej do osoby trzeciej hipoteką wymaga zgody tej osoby sporządzonej na piśmie czy też w postaci aktu notarialnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Aby ustanowić hipotekę umowna, o jakiej tu jest mowa, potrzebne jest zawarcie umowy wierzyciela z właścicielem nieruchomości, na której hipoteka ma być ustanowiona lub z inną osobą uprawnioną, jeżeli hipoteka ma obciążać inne prawo do nieruchomości (np. z użytkownikiem wieczystym). Oświadczenie właściciela (lub tej innej osoby) musi być złożone w formie aktu notarialnego, natomiast oświadczenie wierzyciela w dowolny sposób. W praktyce obydwa oświadczenia składane są w akcie notarialnym. Pamiętać należy, że warunkiem koniecznym powstania hipoteki jest także wpis do księgi wieczystej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Aleksander Kowalc

2.3.2013 13:9:6

Re: Zgoda właściciela na obciążenie nieruchomości

Jak powinno wyglądać świadczenie zgody włąściciela na obciążenie jego nieruchomości hipoteką dla banku Czy wystarczy zwykła forma , czy z podpisami poświadczonymi przez notariusza lub w formie aktu notarialnego


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 8.11.2017

  Zmiany dot. możliwości dochodzenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości?

  Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie dochodzenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości przewiduje uprawnienie dla właściciela bądź jego spadkobiercy do żądania zwrotu (...)

 • 24.9.2018

  Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. W drodze zasiedzenia można nabyć własność każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej i lokalowej) (...)

 • 7.5.2009

  Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

  Wierzyciel może żądać od dłużnika aby ten zaspokoił jego roszczenie. Jednak może się zdarzyć, że dłużnik nie będzie mógł świadczyć (np. będzie niewypłacalny). Hipoteka jest prawem (...)

 • 4.4.2016

  Zasiedzenie nieruchomości

  Stara rzymska paremia głosi Volenti non fit iniuria (chcącemu nie dzieje się krzywda). Dlatego zawsze należy dbać o swoje interesy, ponieważ w przeciwnym razie możemy ponieś konsekwencje (...)