e-prawnik.pl Porady prawne

Zgoda właściciela na obciążenie nieruchomości

Pytanie:

Czy obciążenie nieruchomości należącej do osoby trzeciej hipoteką wymaga zgody tej osoby sporządzonej na piśmie czy też w postaci aktu notarialnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zgoda właściciela na obciążenie nieruchomości

27.7.2004

Aby ustanowić hipotekę umowna, o jakiej tu jest mowa, potrzebne jest zawarcie umowy wierzyciela z właścicielem nieruchomości, na której hipoteka ma być ustanowiona lub z inną osobą uprawnioną, jeżeli hipoteka ma obciążać inne prawo do nieruchomości (np. z użytkownikiem wieczystym). Oświadczenie właściciela (lub tej innej osoby) musi być złożone w formie aktu notarialnego, natomiast oświadczenie wierzyciela w dowolny sposób. W praktyce obydwa oświadczenia składane są w akcie notarialnym. Pamiętać należy, że warunkiem koniecznym powstania hipoteki jest także wpis do księgi wieczystej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zgoda właściciela na obciążenie nieruchomości

Aleksander Kowalc

2.3.2013 13:9:6

Re: Zgoda właściciela na obciążenie nieruchomości

Jak powinno wyglądać świadczenie zgody włąściciela na obciążenie jego nieruchomości hipoteką dla banku Czy wystarczy zwykła forma , czy z podpisami poświadczonymi przez notariusza lub w formie aktu notarialnego


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ