Zmiana nazwiska pracownika

Pytanie:

Pracownica w związku z wyjściem za mąż, zmieniła nazwisko i adres zamieszkania (zameldowania). Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia tych zmian w ZUS, PZU (ubezpieczenie grupowe). Czy w takiej sytuacji należy zmienić także dane pracownicy w umowie o pracę, na podstawie której nawiązano stosunek pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ma potrzeby zmiany takich danych. Umowa o pracę zawierana była w określonym dniu. W odniesieniu do tego dnia były ujmowane w umowie dane pracownika, czyli nazwisko oraz adres zamieszkania. W aktach pracowniczych powinno zostać złożone oświadczenie o zmianie nazwiska oraz zmianie adresu zamieszkania pracownika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Jacek Stodolny

14.12.2017 10:45:40

Re: Zmiana nazwiska pracownika

A co, jeśli pracownik domaga się zmiany umowy o pracę.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY