Zmiana przeznaczenia rzeczy wspólnej

Pytanie:

Jaka jest procedura dokonywania zmiany przeznaczenia części wspólnej nieruchomości będącej w gestii wspólnoty mieszkaniowej? Tzn. co po kolei musi zrobić członek wspólnoty, żeby wykupić od wspólnoty pomieszczenie kiedyś używane jako pralnia, a obecnie już nie wykorzystywane?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nieruchomością wspólną zarządzają wszyscy właściciele wyodrębnionych lokali tak, jak współwłaściciele. Jeżeli jednak liczba wyodrębnionych i niewyodrębnionych lokali w danym budynku przekroczy siedem, zarząd nieruchomością wspólną sprawowany jest przez wybrany przez współwłaścicieli jedno lub wieloosobowy zarząd. Zarząd ten nie ma jednak uprawnień do dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, np. do zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej. Na taką zmianę zgodę wyrazić musi ogół właścicieli. Do wykupienia od wspólnoty części nieruchomości wspólnej konieczne jest także uzyskanie zgody na przebudowę pomieszczenia w taki sposób, aby odpowiadało ono warunkom samodzielnego lokalu mieszkalnego, albo lokalu o innym przeznaczeniu, gdyż tylko taki lokal może stanowić przedmiot odrębnej własności. Należy dodać, że spełnienie tych wymagań stwierdzane jest w formie zaświadczenia przez starostę. Takie zaświadczenie także należy uzyskać. Gdy uzyska sie już zgodę na : 1. zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej 2. przebudowę części nieruchomości wspólnej w celu osiągnięcia standardów samodzielnego lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu. 3. zaświadczenie od starosty, należy zawrzeć umowę o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nowo wydzielonego, której stroną będzie właściciel nowo wyodrębnionego lokalu i wszyscy pozostali właściciele lokali w tym budynku. Umowa ta powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, z zaznaczonym wnioskeim o wpis ustanowienia odrębnej własności lokalu do księgi wieczystej. Ustanowienie odrębnej własności lokalu powstaje bowiem z chwilą jego wpisu do księgi wieczystej (wpis konstytutywny). Do aktu notarialnego należy także dołączyć wyciąg z ewidencji gruntów i budynków, obejmujący rzut odpowiednich kondygnacji budynku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.9.2018

  Zniesienie współwłasności - Jak znieść współwłasność?

  Współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom i każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. sprzedać, (...)

 • 14.9.2018

  Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

  Jak zawrzeć umowę darowizny, żeby była ona skuteczna. Kiedy i z jakich przyczyn można odwołać darowiznę? Czy w umowie darowizny można obdarowanego do czegoś zobowiązać i jakie to rodzi konsekwencje? (...)

 • 25.12.2018

  Bony a VAT

  Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług upraszcza i ujednolica przepisy zakresie VAT mające zastosowanie do bonów na towary lub usługi.

 • 24.4.2017

  Podatek od darowizny - Jaki podatek należy zapłacić od darowizny?

  Obowiązkowi podatkowemu w podatku od spadków i darowizn podlegają osoby otrzymujące darowiznę, której wysokość przekracza kwotę wolną od podatku. Jeżeli nabycie własności rzeczy (...)

 • 26.3.2008

  Spółka komandytowa - Zasady funkcjonowania spółki komandytowej

  Jeżeli posiadasz czas, umiejętności oraz pomysł na zrealizowanie danego przedsięwzięcia a Twój znajomy posiada kapitał który chciałby korzystnie ulokować to wówczas możecie (...)