Zmiana żądania separacji na rozwód

Pytanie:

"Czy można już po wniesieniu do sądu pozwu o separację i złożeniu w tym pozwie wniosku o podział majątku wspólnego, zmienić zdanie w tej kwestii w ten sposób, że samodzielnie zawrzeć przed notariuszem rozdzielność majątkową wraz z jego podziałem i w trakcie posiedzenia pojednawczego poinformować sąd, że strony dokonały podziału majątku i nie chcą żeby sąd zajmował się tą kwestią pomimo takiego wniosku? Czy jeśli strona wniosła pozew o separację może zmienić zdanie i podczas sprawy pojednawczej powiedzieć, że nie chce separacji a chce rozwodu tak jak druga strona? Jeżeli strona w pozwie o separację wniosła o podział majątku wspólnego to na jakiej zasadzie będzie się on odbywał i kto i jakie koszty będzie ponosił? Czy sąd podczas sprawy o separację lub rozwód zawsze musi/będzie kierował nieletnie dziecko na badania do RODK (rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny)? Czy takie badanie jest koniecznością i jakie są warunki żeby dziecko (rodzic) tego uniknęło? "

Odpowiedź prawnika: Zmiana żądania separacji na rozwód

Nie ma przeszkód, by w trakcie postępowania separacyjnego znieść wspólność majątkową małżeńską w drodze umownej, a także umownie dokonać podziału majątku wspólnego. Umowa znosząca wspólność jest oddzielną umową od umowy podziału majątku, chociaż mogą (ale nie muszą) być one sporządzone jednocześnie.

Można zmienić zakres powództwa, wycofując wniosek o podział majątku wspólnego, informując jednocześnie sąd, że strony dokonały zniesienia wspólności oraz podziału majątku. W chwili obecnej nie ma już obligatoryjnej rozprawy pojednawczej. Zgodnie z art. 193 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, zmiana powództwa przed sądem pierwszej instancji jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu, a zatem osoba, która złożyła pozew o separację może zmienić powództwo w ten sposób, że zażąda orzeczenia rozwodu.

Podział majątku wspólnego w wyroku rozwodowym może nastąpić tylko jeżeli nie spowoduje to nadmiernej przewlekłości postępowania, czyli wtedy, gdy majątek wspólny nie obejmuje wielu rzeczy lub małżonkowie są zgodni co do tego, w jaki sposób chcą podzielić majątek. W innych wypadkach szczególnie, gdy majątek jest duży i nie ma zgody między małżonkami, sąd rozwodowy pozostawia wniosek o podział majątku bez rozpoznania. Jeśli małżonkom zależy na szybkim uzyskaniu rozwodu, a nie wiedzą jeszcze jak podzielą majątek, powinni złożyć oddzielnie pozew o rozwód i wniosek o podział majątku wspólnego lub dokonać takiego podziału w drodze umownej (przy zawieraniu intercyzy lub później). Sprawa o podział majątku wspólnego może bowiem trwać znacznie dłużej niż sprawa rozwodowa.

Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Jednym słowem sąd musi zbadać, czy orzeczeniu rozwodu nie stoi na drodze dobro dzieci, przy czym powinien skorzystać z usług biegłego psychologa, powinien mieć na uwadze wiek dzieci, ich dotychczasowe stosunki z rodzicami, stan zdrowia oraz stopień wrażliwości. Badając wpływ rozwodu na dobro dziecka sąd potrzebuje opinii specjalisty w tym zakresie. Powinien więc posiłkować się opinią psychologa, czy też opinią ośrodka diagnostyczono-konsultacyjnego (są to najczęściej stosowane środki dowodowe dla ustalenia sytuacji dzieci). Jeżeli jednak sąd nie ma wątpliwości, że wskutek rozwodu dobro dziecka nie ucierpi (gdyż posiada w tym zakresie inne dowody, który uznaje za wystarczające) to nie musi żądać opinii ośrodka.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika