Zniesienie współwłasności łącznej małżeńskiej

Pytanie:

Kupiliśmy razem z żoną mieszkanie. Obecnie żona chce przenieść prawa do swojej części mieszkania na syna lub też znieść współwłasność. Do kogo mamy się zwrócić i jakie poniesiemy koszty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli mieszkanie zostało zakupione w czasie trwania małżeństwa, wchodzi ono do majątku wspólnego małżonków. Majątek ten objęty jest tzw. współwłasnością łączną, którą regulują stosunki, z których współwłasność ta wynika (tutaj : pozostawanie w związku małżeńskim). Zgodnie z art. 35 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Jeżeli więc istnieje pomiędzy państwem ustrój wspólności majątkowej, Pańska żona nie może rozporządzić częścią mieszkania. W tym celu należałoby znieść ustawowy ustrój wspólności majątkowej poprzez umowę majątkową małżeńską. Umowa ta powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (koszt - do 400 zł). W umowie tej powinny się znaleźć zapisy o ustanowieniu współwłasności mieszkania w częściach ułamkowych. Wówczas Pańska żona mogłaby swobodnie swoim udziałem rozporządzić. Ponadto, w celu przeniesienia praw do części mieszkania na syna, należy zawrzeć z synem umowę darowizny, w formie aktu notarialnego (wynagrodzenie notariusz zgodne z taksą notarialną w zależności od przedmiotu sporu). Jeżeli syn nie ma prawa do innego mieszkania, dla celów podatku od spadku i darowizn nie wlicza się do podstawy opodatkowania wartości lokalu do łącznej wysokości nie przekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W tym zakresie będzie on zwolniony z obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej darowizny. Dokładne wskaźniki opłat notarialnych znajdą Państwo w ogólnodostępnej części naszego serwisu, po zarejestrowaniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: