e-prawnik.pl Porady prawne

Zwolnienie lekarskie przedstawiane w sądzie

Pytanie:

Jaki akt prawny reguluje kwestie zwolnień lekarskich przedkładanych do sądu przez obwinionego w sprawach o wykroczenia? Chodzi mi o regulację akceptacji przez sąd zwolnień lekarskich od lekarza sądowego i zwykłego. W wypadku gdyby obwiniony musiał mieć zwolnienie od lekarza biegłego sądowego to czy to również odnosi się to do zwolnienia na opiekę nad 2 letnim dzieckiem w związku z jego chorobą. Prosiłbym o wskazanie konkretnego aktu regulującego powyższe kwestie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie lekarskie przedstawiane w sądzie

4.4.2006

Powyższe kwestie reguluje Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 24.06.2003 roku w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie (Dz. U. Nr 110, poz.1049) wydane na podstawie art. 117 § 4 KPK. W rozporządzeniu znajduje się wykaz lekarzy uprawnionych do stwierdzenia niemożności stawiennictwa uczestników procesu- dotyczy to także obwinionego. Nie ma w nim natomiast możności usprawiedliwienia obwinionego z powodu choroby dziecka. Wydaje się jednak, że może być to przyczyną usprawiedliwiająca niestawiennictwo, jeżeli obwiniony jest jedyną osobą, która w danej sytuacji może zaopiekować się dzieckiem. W takim wypadku wskazane jest, by dziecko zostało zbadane przez uprawnionego lekarza z w/w wykazu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Zwolnienie lekarskie przedstawiane w sądzie

Wiesio

18.10.2011 18:55:42

Re: Zwolnienie lekarskie przedstawiane w sądzie

Witam Ja tez mam nie długo rozprawie i jestem oskarżonym w tej sprawie(sprawy rozwodowe) Obecnie jestem na rencie i nie pracuje, jestem tez zarejestrowany dla bezrobotnych jako poszukujący pracy Pytanie brzmi gdzie mogę dostać zwolnienie lekarskie jeśli nie pracuje Przecież trzeba będzie wpisać na zwolnieniu dane zakładu Wiec nie wiem jak mam to zrobić zęby otrzymać zwolnienie lekarskie., a jest mi potrzebne do sadu o przełożenie terminu Pomóżcie!!!! gdzie mam się udać i jak to załatwić Z poważaniem Wiesio

Re: Zwolnienie lekarskie przedstawiane w sądzie

danuta

13.4.2010 13:1:48

Re: Zwolnienie lekarskie przedstawiane w sądzie

przedstawiłem w sądzie trzykrotnie zwolnienie lekarskie od różnych biegłych sądowych.sąd odroczył rozprawy, ale obecnie wezwał biegłych sadowych do przedstawienia dokumentacji lekarskiej z przeprowadzonych badań a mnie do przedstawienia posiadanej dokumentacji lekarskiej. czemu to ma służyć.adwokat mówi,że sąd może wydać dyspozycje dyscyplinujące do stawienia się w sądzie na następną rozprawę.czy to prawda?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ