e-prawnik.pl Porady prawne

Zwolnienie od kosztów sądowych po apelacji

Pytanie:

Złożyłam apelację od wyroku sądu pracy I instancji, a razem z nią wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd I instancji nie zwolnił mnie od kosztów, mimo że jestem na zasiłku dla bezrobotnych. Chcę się odwołać od postanowienia, lub napisać ponownie wniosek o zwolnienie od kosztów, ale do sądu II instancji, bo to on będzie tę apelację rozpatrywał. Czy w sytuacji, gdy sąd I instancji nie uwzględnił wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, a apelacja zostanie przekazana do sądu II instancji mogę ponownie taki wniosek złożyć, ale wprost do sądu II instancji, czy też nie ma innej drogi niż zażalenie na odmowę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie od kosztów sądowych po apelacji

22.5.2006

Zakładając, że uzyskałaby Pani zwolnienie od kosztów to i tak strona, której sąd przyznał całkowite zwolnienie od kosztów sądowych, ma obowiązek uiścić opłatę podstawową, od wszystkich pism podlegających opłacie.

W razie oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych strona nie może ponownie domagać się zwolnienia powołując się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku. Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, oparty na tych samych okolicznościach, podlega odrzuceniu. Na odrzucenie wniosku nie przysługuje zażalenie. Jednakże strona, której wniosek o zwolnienie od kosztów został oddalony ma prawo wniesienia zażalenia do sądu odwoławczego. Jeśli postanowienie wydał sąd pierwszej instancji zażalenie wnosi się do sadu odwoławczego za pośrednictwem sądu pierwszej instancji. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy od dnia doręczenia postanowienia, a gdy strona tego nie żądała od dnia ogłoszenia.

Zgłoszenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz wniesienie środka odwoławczego od postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania, chyba że chodzi o zwolnienie powoda od kosztów sądowych na skutek wniosku zgłoszonego w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa. Zatem nawet wniesienie zażalenia nie wstrzymuje biegu terminu apelacji. Przy czym jeśli strona występująca już bez adwokata, która nie została zwolniona od kosztów wniesie w ciągu 7 dni od zwrotu apelacji opłatę, to wywoła ona skutek od dnia wniesienia. Jeśli reprezentuje Panią adwokat, to nie wniesienie opłaty niejako w razie nieuwzględnienia zwolnienia spowoduje zwrot apelacji i upływ terminu do jej wniesienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ