Zwrot kosztów utrzymania wspólnego domu

Pytanie:

Po rozwodzie nie zrobiliśmy z byłym mężem podziału majątku. Postawiliśmy pośrodku domu ścianę, zrobiliśmy osobne wejścia i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że ja robię wszystkie opłaty za prąd, wodę i ogrzewanie. Były mąż twierdzi, że rzadko bywa w domu i płacił nie będzie. Jednak w sezonie wynajmuje pomieszczenia wczasowiczom, a przez cały rok korzystają z niego dzieci. Proszę o informację, w jaki sposób mogę ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych za byłego męża związanych z korzystaniem z co i cw oraz prądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustanie majątkowej wspólności ustawowej między małżonkami bez decyzji byłych małżonków o podziale majątku ma dla nich taki skutek, że majątek wspólny przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych. Byli małżonkowie posiadają udziały w tej współwłasności, domniemywa się, iż są one równe i wynoszą po jednej drugiej. Majątek stanowiący współwłasność byłych małżonków do momentu jego podziału jest de facto ich częścią wspólną: do praw i obowiązków byłych małżonków odnoszących się do owej rzeczy wspólnej znajdą zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zarządu rzeczą wspólną - art. 199 i nast. kc (z uwzglednieniem szczególnych regulacji istniejących w prawie spadkowym - na mocy specjalnego odesłania). Art. 206 kc stanowi, iż każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Stosownie zaś do art. 207 kc, pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Z przepisów tych wynika jednoznaczny w swej treści obowiązek spoczywający na obydwu byłych małżonkach ponoszenia po połowie wydatków i ciężarów związanych z rzeczą wspólną, czyli ich byłym majątkiem wspólnym. W braku partycypacji przez jednego z byłych małżonków w kosztach związanych z utrzymaniem tego majątku, drugiemu z byłych małżonków służy roszczenie o zwrot połowy wszystkich kosztów. Może on wystąpić także z powództwem o nakazanie przez sąd drugiemu eks-małżonkowi ponoszenia kosztów i ciężarów związanych z przedmiotem współwłasności byłych małżonków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: