Zwrot przedmiotu umowy użyczenia

Pytanie:

"Osoba A użycza osobie B piwnice do adaptacji na mieszkanie. Umowa użyczenia zawarta ustnie. Czas trwania umowy użyczenia do śmierci osoby B. Osoba B robi remont w piwnicy i adaptuje pomieszczenie na mieszkanie. Mieszka w nim 4 lata. Po czterech latach osoba A wysyła informacje o bezzwłocznym opuszczeniu lokalu, zabrania swoich rzeczy i rozwiązaniu ustnej umowy użyczenia z powodów osobistych. Czy w tej sytuacji można tak rozwiązać ustną umowę użyczenia? Jaki jest okres wypowiedzenia takiej umowy?"

Odpowiedź prawnika: Zwrot przedmiotu umowy użyczenia

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że umowa została zawarta na czas oznaczony. Czas trwania umowy można określić nie tylko przez wskazanie konkretnej daty, do której umowa będzie trwała, ale i pośrednio przez opis zdarzeń. Umowa zawarta na czas życia biorącego w użyczenie jest umową zawartą na czas określony. Użyczający może żądać zwrotu rzeczy stanowiącej przedmiot umowy użyczenia nawet w przypadku, gdy umowa ta została zawarta na czas oznaczony w następujących przypadkach:

  1. jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy,
  2. jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności,
  3. jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy.

Umowa użyczenia dla swej ważności nie wymaga zachowania żadnej formy szczególnej, tak więc umowa zawarta w formie ustnej jest ważna i wywołuje skutki w niej wyrażone.

Przepisy dotyczące umowy użyczenia nie regulują kwestii terminu zwrotu przedmiotu umowy. Należy więc stosować odpowiednio przepisu dotyczące umowy najmu. Zgodnie z art. 667 § 2 kc jeżeli najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub uszkodzenie, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Tylko wtedy można by wypowiedzieć umowę natychmiast. Co do pozostałych przyczyn żądania zwrotu przedmiotu umowy, należy przyjąć, że powinien to być termin odpowiedni, czyli taki, który umożliwi biorącemu w użyczenie swobodne opuszczenie lokalu. Stosuje się tu na ogół posiłkowo przepisy dotyczące umowy najmu, a więc termin 3-miesięczny.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika