Zwrot towaru zakupionego w internecie

Pytanie:

Zakupiłem w sklepie internetowym artykuł, który chciałbym zwrócić. Czy mam do tego prawo? W jakim terminie od daty zakupu mogę skorzystać z takiej możliwości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość m.in. za pomocą internetu są tzw. umowami na odległość.

Zgodnie z ustawą z 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) w takim przypadku konsument może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Jeżeli konsument odstąpi od umowy, taka umowa jest uważana za niezawartą. Stosowne oświadczenie na piśmie składa się w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy tj. od dnia otrzymania towaru.

Najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy konsument powinien być także poinformowany o m.in. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby), cenie, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, prawie odstąpienia od umowy, miejscu i sposobie składania reklamacji. Jeżeli przedsiębiorca uchybi temu obowiązkowi to termin dziesięciu dni ulega przedłużeniu do trzech miesięcy od dnia wydania rzeczy.

Jednak jak stanowi art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w przypadku braku innych uregulowań prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciu dni
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach
  programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego
  opakowania
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
  przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub
  których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 6. dostarczania prasy
 7. usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY