Akt prawny określający warunki ustanowienia odrębnej własności lokalu

Pytanie:

"Jaki akt prawny określa warunki, które musi spełnić lokal, by możliwe było ustanowienie odrębnej własności tego lokalu?"

Odpowiedź prawnika: Akt prawny określający warunki ustanowienia odrębnej własności lokalu

Aby ustanowienie odrębnej własności lokalu było możliwe lokal ten musi spełniać warunki jakie ustawa o własności lokali stawia dla samodzielnych lokali mieszkalnych – art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika