Bezpodstawne wzbogacenie

Pytanie:

Dzień dobry, moje pytanie dotyczy sytuacji, w których ktoś przyjmuje tzw. \"pieniądze pod stołem\". Mam na myśli takie sytuacje jak: niewystawianie faktur lub rachunków za usługi (np. kowalskie, glazurnicze- świadczący te usługi zwykle mówią, że jeśli mają wystawić te rachunki, to doliczą VAT), nieewidencjonowanie sprzedaży w kasie fiskalnej wszelkiego rodzaju sytuacje pracy w szarej strefie, tzn. wykonywania jej na podstawie umowy o pracę, o dzieło, czy zlecenie, które nie są zgłaszane w ZUS i Urzędzie Skarbowym (np. w razie po prostu zapłacenia bezrobotnemu koledze za malowanie pokoju, czy skoszenie działki). Moje pytanie brzmi: czy w takich przypadkach zachodzi bezpodstawne wzbogacenie? Wydaje mi się, że nie, ponieważ umowy we wskazanych przypadkach są ważnie i skutecznie zawierane (nie licząc wad oświadczenia woli), a zatem świadczenia są należne, tylko problem polega jak te świadczenia traktować, tzn. netto, czy brutto- np. ktoś zawiera niezgłaszaną, ustną umowę o pracę, w której wynagrodzenie ustalono na kwotę 2000 zł. Czy nie ma przypadkiem bezpodstawnego wzbogacenia, jeżeli pracownik otrzymuje taką kwotę, zamiast tego, co winien, według podatkowych i dotyczących ubezpieczeń społecznych przepisów, otrzymać \"na rękę\"?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.9.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Bezpodstawne wzbogacenie

Bezpodstawne wzbogacenie zachodzi wówczas, gdy ktoś bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby. W opisanych przez Pana sytuacjach zachodzi wprawdzie uzyskanie korzyści majątkowej bez podstawy prawnej - nie ma jednak spełnionego drugiego warunku - warunku, iż ma to być dokonane kosztem innej osoby. W opisanej sytuacji przeniesienie własności kwoty pieniężnej następuje bowiem za zgodą a nawet z inicjatywy tej osoby, która przekazuje pieniądze - nie zachodzi więc wspomniana przesłanka. Nawet bowiem, gdyby przyjąć, że zubożony byłby ZUS, czy też US, to w takim wypadku musiałoby następować ich zubożenie w sferze dominium (czyli jako podmiotów prawa cywilnego), a nie imperium (przysługujące im władztwo administracyjne, na podstawie którego pobierają składki czy też ściągają podatki). Ponieważ jednak nie mamy tu do czynienia z występowaniem tych organów jako stron stosunków cywilnoprawnych, nie można mówić o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Porady prawne

Podobnie rzecz ma się z nienależnym świadczeniem (które jest odmianą bezpodstawnego wzbogacenia) - okoliczność świadomości braku zobowiązania do świadczenia przemawia bowiem za tym, iż nie można żądać zwrotu takiego świadczenia (art. 411 k.c.).

Sytuacje o których Pan wspomina winny być negatywnie oceniane z punktu widzenia różnych innych gałęzi prawa - niekoniecznie prawa cywilnego - a chodzi tu o prawo karne czy też prawo karne skarbowe.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Gdy skarga pauliańska nie wystarcza

Gdy skarga pauliańska nie wystarcza

Bank uzyskał wobec dłużnika (męża pozwanej) nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym obejmujący obowiązek zapłaty kwoty 500.000 zł z odsetkami. Egzekucja banku okazała się bezskuteczna, ponieważ dłużnik wyzbył się wspomnianych składników majątkowych na rzecz pozwanej żony w drodze (...)

Co oznacza stwierdzenie, że jestem bezpodstawnie wzbogacony?

Co oznacza stwierdzenie, że jestem bezpodstawnie wzbogacony?

Źródłem bezpodstawnie uzyskanej korzyści mogą być zdarzenia różnego rodzaju. Stwierdzić zatem należy, że odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia obciąża wzbogaconego niezależnie od tego, w wyniku jakiego zdarzenia uzyskał korzyść majątkową. Może ono powstać (...)

Czy możliwe jest odzyskanie prezentów danych konkubentowi po ustaniu związku?

Czy możliwe jest odzyskanie prezentów danych konkubentowi po ustaniu związku?

Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem, czy możliwe jest odzyskanie prezentów danych konkubentowi po ustaniu ich związku. Po przeanalizowaniu niniejszego zagadnienia Sąd Najwyższy, doszedł do wniosku, iż istnieje możliwość odzyskania podarowanych w trakcie trwania nieformalnego związku (...)

Prezes UOKiK nałożył 115 mln zł kary na Biedronkę

Prezes UOKiK nałożył 115 mln zł kary na Biedronkę

Cena w kasie wyższa niż umieszczona na półce lub brak informacji o cenie produktu - w ten sposób przez kilka lat Biedronka naruszała prawa konsumentów. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na właściciela sieci Biedronka - spółkę Jeronimo Martins Polska (...)

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany w ustawie o finansach publicznych Nowe przepisy w ustawie o finansach publicznych dotyczą m.in. udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym. Ustawa uchyla przepisy w zakresie dokumentów audytowych, udostępnianych w trybie dostępu do informacji publicznej, (...)

Wykonanie dyspozycji klienta banku ponad żądanie a bezpodstawne wzbogacenie

Wykonanie dyspozycji klienta banku ponad żądanie a bezpodstawne wzbogacenie

Żadne zabiegi prawne nie uwolnią bezpodstawnie wzbogaconego od zwrócenia nienależnej korzyści. Taka nauka płynie z wyroku Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2006 r. Początek tej sprawie dała dyspozycja przelewu 80 tys. zł na rzecz spółki z o.o. OCMER. Wydał ją 18 grudnia 2001 r. Bankowi BPH (...)

Wyłudzenie dużej sumy pieniędzy przez ... emerytkę

Wyłudzenie dużej sumy pieniędzy przez ... emerytkę

Emerytka oskarżona o wyłudzenie 80 tys. dolarów australijskich. O wyłudzenie 80 tys. dolarów australijskich oskarżyła prokuratura w Ostrowie Wielkopolskim 67-letnią kobietę. Obiecała ona za te pieniądze mieszkańcowi Ostrowa udział w wydobywaniu kopalin w jej rzekomej wielkiej (...)

Unijna regulacja w sprawie własności intelektualnej

Unijna regulacja w sprawie własności intelektualnej

Roszczeń od firm naruszających własność intelektualną można już dochodzić w różnych krajach UE. Od miesiąca obowiązują w tej sprawie nowe, szczegółowe przepisy. Chodzi o unijne rozporządzenie 864/2007 (tzw. Rzym II) dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (DzUrz UE (...)

Nieważność wykonanej umowy - roszczenie z bezpodstawnego wzbogacenia

Nieważność wykonanej umowy - roszczenie z bezpodstawnego wzbogacenia

Jeśli umowa o roboty budowlane okazała się nieważna, ale prace zostały wykonane i druga strona z nich korzysta, podstawą zasądzenia należności na rzecz wykonawcy są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 7 listopada 2007 r. (sygn. II CSK 344/07). Rzeczpospolita (...)

10 lat na złożenie powództwa przeciw państwu

10 lat na złożenie powództwa przeciw państwu

Nie dwa, a dziesięć lat będzie wynosił termin na wytoczenie powództwa przeciw Skarbowi Państwa z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Taka zmianę ma wprowadzić nowelizacja kodeksu karnego-skarbowego – informuje Gazeta Prawna. Dokument został już podpisany przez prezydenta i zacznie (...)

Jak domagać się zapłaty za roboty budowlane nieobjęte umową

Jak domagać się zapłaty za roboty budowlane nieobjęte umową

Jeśli wykonawca wykonał konieczne roboty niewskazane w umowie, może domagać się od inwestora zapłaty na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 21 maja 2009 r. (V CSK 439/08).Rzeczpospolita, Izabela Lewandowska, 2.06.2009 r. roboty budowlane, (...)

Pomyłka banku na rachunku

Pomyłka banku na rachunku

Ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść kosztem innej osoby, musi ją zwrócić. Źródłem bezpodstawnego wzbogacenia może być również pomyłka banku Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 4 października 2007 r. Werdykt kończy sprawę wniesioną przez francuski bank BNP Paribas przeciwko (...)

Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty

Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty

"Rzeczpospolita" na swych stronach internetowych analizuje problem prawny będący podstawą przyszłej uchwały Sądu Najwyższego -  możliwości zwrotu alimentów mężczyźnie, który skutecznie po ich uiszczeniu zaprzeczył ojcostwu.W związku z coraz częstszymi badaniami DNA, (...)

Gdy skarga pauliańska nie wystarcza

Gdy skarga pauliańska nie wystarcza

Bank uzyskał wobec dłużnika (męża pozwanej) nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym obejmujący obowiązek zapłaty kwoty 500.000 zł z odsetkami. Egzekucja banku okazała się bezskuteczna, ponieważ dłużnik wyzbył się wspomnianych składników majątkowych na rzecz pozwanej żony w drodze (...)

Co oznacza stwierdzenie, że jestem bezpodstawnie wzbogacony?

Co oznacza stwierdzenie, że jestem bezpodstawnie wzbogacony?

Źródłem bezpodstawnie uzyskanej korzyści mogą być zdarzenia różnego rodzaju. Stwierdzić zatem należy, że odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia obciąża wzbogaconego niezależnie od tego, w wyniku jakiego zdarzenia uzyskał korzyść majątkową. Może ono powstać (...)

Czy możliwe jest odzyskanie prezentów danych konkubentowi po ustaniu związku?

Czy możliwe jest odzyskanie prezentów danych konkubentowi po ustaniu związku?

Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem, czy możliwe jest odzyskanie prezentów danych konkubentowi po ustaniu ich związku. Po przeanalizowaniu niniejszego zagadnienia Sąd Najwyższy, doszedł do wniosku, iż istnieje możliwość odzyskania podarowanych w trakcie trwania nieformalnego związku (...)

Prezes UOKiK nałożył 115 mln zł kary na Biedronkę

Prezes UOKiK nałożył 115 mln zł kary na Biedronkę

Cena w kasie wyższa niż umieszczona na półce lub brak informacji o cenie produktu - w ten sposób przez kilka lat Biedronka naruszała prawa konsumentów. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na właściciela sieci Biedronka - spółkę Jeronimo Martins Polska (...)

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany w ustawie o finansach publicznych Nowe przepisy w ustawie o finansach publicznych dotyczą m.in. udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym. Ustawa uchyla przepisy w zakresie dokumentów audytowych, udostępnianych w trybie dostępu do informacji publicznej, (...)

Wykonanie dyspozycji klienta banku ponad żądanie a bezpodstawne wzbogacenie

Wykonanie dyspozycji klienta banku ponad żądanie a bezpodstawne wzbogacenie

Żadne zabiegi prawne nie uwolnią bezpodstawnie wzbogaconego od zwrócenia nienależnej korzyści. Taka nauka płynie z wyroku Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2006 r. Początek tej sprawie dała dyspozycja przelewu 80 tys. zł na rzecz spółki z o.o. OCMER. Wydał ją 18 grudnia 2001 r. Bankowi BPH (...)

Wyłudzenie dużej sumy pieniędzy przez ... emerytkę

Wyłudzenie dużej sumy pieniędzy przez ... emerytkę

Emerytka oskarżona o wyłudzenie 80 tys. dolarów australijskich. O wyłudzenie 80 tys. dolarów australijskich oskarżyła prokuratura w Ostrowie Wielkopolskim 67-letnią kobietę. Obiecała ona za te pieniądze mieszkańcowi Ostrowa udział w wydobywaniu kopalin w jej rzekomej wielkiej (...)

Unijna regulacja w sprawie własności intelektualnej

Unijna regulacja w sprawie własności intelektualnej

Roszczeń od firm naruszających własność intelektualną można już dochodzić w różnych krajach UE. Od miesiąca obowiązują w tej sprawie nowe, szczegółowe przepisy. Chodzi o unijne rozporządzenie 864/2007 (tzw. Rzym II) dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (DzUrz UE (...)

Nieważność wykonanej umowy - roszczenie z bezpodstawnego wzbogacenia

Nieważność wykonanej umowy - roszczenie z bezpodstawnego wzbogacenia

Jeśli umowa o roboty budowlane okazała się nieważna, ale prace zostały wykonane i druga strona z nich korzysta, podstawą zasądzenia należności na rzecz wykonawcy są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 7 listopada 2007 r. (sygn. II CSK 344/07). Rzeczpospolita (...)

10 lat na złożenie powództwa przeciw państwu

10 lat na złożenie powództwa przeciw państwu

Nie dwa, a dziesięć lat będzie wynosił termin na wytoczenie powództwa przeciw Skarbowi Państwa z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Taka zmianę ma wprowadzić nowelizacja kodeksu karnego-skarbowego – informuje Gazeta Prawna. Dokument został już podpisany przez prezydenta i zacznie (...)

Jak domagać się zapłaty za roboty budowlane nieobjęte umową

Jak domagać się zapłaty za roboty budowlane nieobjęte umową

Jeśli wykonawca wykonał konieczne roboty niewskazane w umowie, może domagać się od inwestora zapłaty na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 21 maja 2009 r. (V CSK 439/08).Rzeczpospolita, Izabela Lewandowska, 2.06.2009 r. roboty budowlane, (...)

Pomyłka banku na rachunku

Pomyłka banku na rachunku

Ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść kosztem innej osoby, musi ją zwrócić. Źródłem bezpodstawnego wzbogacenia może być również pomyłka banku Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 4 października 2007 r. Werdykt kończy sprawę wniesioną przez francuski bank BNP Paribas przeciwko (...)

Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty

Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty

"Rzeczpospolita" na swych stronach internetowych analizuje problem prawny będący podstawą przyszłej uchwały Sądu Najwyższego -  możliwości zwrotu alimentów mężczyźnie, który skutecznie po ich uiszczeniu zaprzeczył ojcostwu.W związku z coraz częstszymi badaniami DNA, (...)

Co oznacza stwierdzenie, że jestem bezpodstawnie wzbogacony?

Co oznacza stwierdzenie, że jestem bezpodstawnie wzbogacony?

Źródłem bezpodstawnie uzyskanej korzyści mogą być zdarzenia różnego rodzaju. Stwierdzić zatem należy, że odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia obciąża wzbogaconego niezależnie od tego, w wyniku jakiego zdarzenia uzyskał korzyść majątkową. Może ono powstać (...)

Skutki pobierania podwójnego zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego - opinia prawna

Skutki pobierania podwójnego zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego - opinia prawna

Stan faktyczny Osoba była zatrudniona na umowę o pracę, zarabiała więcej niż najniższe wynagrodzenie brutto. Jednocześnie prowadziła działalność gospodarczą. Została mylnie zgłoszona do ubezpieczeń ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czyli do wszystkich ubezpieczeń (...)

Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne - konsekwencje

Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne - konsekwencje

Od 1 maja 2004 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie zasiłków rodzinnych, które uregulowane są w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ta na nowo określa sytuacje, kiedy osoba, która pobrała świadczenie, do którego nie była uprawniona, winna je zwrócić. (...)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - oddaj emeryturę lub rentę, gdy Ci się nie należy

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - oddaj emeryturę lub rentę, gdy Ci się nie należy

Osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu, wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. Według prawa cywilnego świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle (...)

Ważność umowy o pracę jedynego akcjonariusza spółki akcyjnej – opinia prawna

Ważność umowy o pracę jedynego akcjonariusza spółki akcyjnej – opinia prawna

  Stan faktyczny:   Zawiązano jednoosobową S.A. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Przed rejestracją spółki została podpisana umowa o pracę między jedynym akcjonariuszem, będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu a spółką reprezentowaną (...)

Walka z bankami o nienależne świadczenie

Walka z bankami o nienależne świadczenie

Kredytobiorcy mają prawo występować do banków o nadpłacone kwoty odsetek oraz zbędnych ubezpieczeń. Muszą jednak dokładnie wyliczyć swoje roszczenia. Z wypowiedzi prawników i sądów wynikają dwie podstawy dochodzenia roszczeń od podmiotów, których klauzule umowne zostały uznane za niedozwolone. (...)

Czy możliwe jest odzyskanie prezentów danych konkubentowi po ustaniu związku?

Czy możliwe jest odzyskanie prezentów danych konkubentowi po ustaniu związku?

Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem, czy możliwe jest odzyskanie prezentów danych konkubentowi po ustaniu ich związku. Po przeanalizowaniu niniejszego zagadnienia Sąd Najwyższy, doszedł do wniosku, iż istnieje możliwość odzyskania podarowanych w trakcie trwania nieformalnego związku (...)

Kiedy darowizna jest świadczeniem nienależnym?

Kiedy darowizna jest świadczeniem nienależnym?

Jeśli darowizna nie została wykorzystana na cele wskazane przez darczyńcę, może on żądać jej zwrotu. Sąd Najwyższy w wyroku z 17 czerwca 2009 r. potwierdził, że taka darowizna jest świadczeniem nienależnym (sygn. IV CSK 48/09). Rzeczpospolita, i.l. 23-06-2009 darowizna, świadczenie nienależne, (...)

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, działając na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 w związku z art. 264 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł 11 czerwca br. w sentencji swojej uchwały (sygn. I OPS 7/17): Obowiązek wnoszenia, (...)

Podstawy ogłoszenia upadłości

Podstawy ogłoszenia upadłości

Instytucję upadłości wprowadzono do systemu prawa, aby zabezpieczyć interesy wierzycieli danego podmiotu, gdy pojawia się możliwość, że nie otrzymają zwrotu należnych im wierzytelności. Postępowanie upadłościowe dąży do szybkiego zaspokojenia wierzycieli i ochrania zwłaszcza niektóre (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i (...)

Albo odprawa albo odszkodowanie

Albo odprawa albo odszkodowanie

Pracodawca, który wypłacił odprawę, nie musi płacić odszkodowania, gdy zwolnienie było niezgodne z prawem. Zdaniem sądu apelacyjnego Mirosław S. w momencie składania pozwu o uznanie rozwiązania umowy o pracę za niezgodne z prawem powinien liczyć się z tym, że podważenie zwolnienia (...)

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego oraz jego status określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kto jest uznawany za osobę bezrobotną? Bezrobotny to osoba będąca: obywatelem polskim poszukująca i podejmująca zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium RP oraz zatrudnienie (...)

Nienależne świadczenie 500+ trzeba zwrócić do ZUS

Nienależne świadczenie 500+ trzeba zwrócić do ZUS

Utrata prawa do świadczenia wychowawczego 500+ Jeśli obywatel Ukrainy, który przybył do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, wyjedzie z Polski na dłużej niż miesiąc, utraci prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym prawo do świadczenia (...)

Kiedy należy zwrócić świadczenie przedemerytalne?

Kiedy należy zwrócić świadczenie przedemerytalne?

Nienależnie pobrane świadczenia przedemerytalne trzeba zwracać tak jak emerytury Obowiązują zasady zwrotu takie same jak przy emeryturach i rentach - uznał w środowym wyroku Sąd Najwyższy. (...)Sąd apelacyjny powziął mimo to wątpliwość, czy przy tak skomplikowanych rozliczeniach można (...)

Nadużycie prawa w podatku obrotowym

Nadużycie prawa w podatku obrotowym

Nowelizacja Ordynacji podatkowej z dnia 30 czerwca 2005 r. uchyliła art. 24a oraz 24b tejże ustawy, które statuowały  instytucję obejścia prawa podatkowego.  Polscy podatnicy przyzwyczaili się więc do stanu w którym ich zgodna z prawem działalność zmierzająca do obniżenia (...)

Zaświadczenie ze szkoły dla zachowania renty rodzinnej

Zaświadczenie ze szkoły dla zachowania renty rodzinnej

Aby nie stracić renty rodzinnej – trzeba pamiętać o zaświadczeniu ze szkoły Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, muszą do końca września złożyć tam wniosek o dalszą wypłatę renty. Trzeba do niego dołączyć zaświadczenie (...)

Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  Jak długo może obowiązywać umowa w sprawie zamówienia publicznego? Ustawa zawiera generalny zakaz zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego na czas nieoznaczony. Zakaz ten obowiązuje od czasu wejścia w życie ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r., o zmianie (...)

Kiedy wierzyciel nie ponosi opłaty egzekucyjnej w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Kiedy wierzyciel nie ponosi opłaty egzekucyjnej w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Art. 825 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli (...)

ZUS nie może dobrać się do pieniędzy wpłaconych na rachunek wspólny

ZUS nie może dobrać się do pieniędzy wpłaconych na rachunek wspólny

Bank nie musi zwracać ZUS świadczeń przekazanych po śmierci na wspólny rachunek (...)Zgodnie z przepisami ostatnie świadczenie należy się za miesiąc, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy. (...) Jego art. 55 stanowi, że bank obowiązany jest wypłacić ZUS świadczenia, które (...)

Zwolnienie z abonamentu RTV

Zwolnienie z abonamentu RTV

Obowiązująca Ustawa o opłatach abonamentowych przewiduje możliwość zwolnienia niektórych osób z obowiązku płacenia abonamentu RTV. Aby skorzystać z takiego przywileju, należy złożyć w urzędzie pocztowym oświadczenie o prawie do zwolnienia z abonamentu RTV oraz dokumenty (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czym jest bezpodstawne wzbogacenie?

Czym jest bezpodstawne wzbogacenie?

Czym jest bezpodstawne wzbogacenie? Bezpodstawne wzbogacenie jest uregulowane w art. 405 i n. k.c. Ma ono zastosowanie tylko wówczas, gdy brak jest innego środka prawnego do dochodzenia należności. (...)

Definicja bezpodstawnego wzbogacenia

Definicja bezpodstawnego wzbogacenia

Proszę o wyjaśnienie terminu „bezpodstawne wzbogacenie” i podanie podstaw prawnych. Słyszałem o tym terminie, ale nie bardzo wiem o co chodzi. Bezpodstawne wzbogacenie regulowane jest przepisami (...)

Bezpodstawne wzbogacenie a odpowiedzialność karna

Bezpodstawne wzbogacenie a odpowiedzialność karna

Jeśli uzyskam tytuł egzekucyjny na podstawie weksla, a dłużnik podniesie zarzut bezpodstawnego wzbogacenia i sąd uzna iż do takowego doszło, to czy takie bezpodstawne wzbogacenie jest karalne ? (...)

Zwrot pieniędzy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenie

Zwrot pieniędzy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenie

Przez omyłkę zapłaciłam pieniądze nie tej osobie co trzeba, osoba ta nie chce jednak oddać pieniędzy, ponieważ utrzymuje, że wyzbyła się ich. Wiem już, że zgodnie z kodeksem cywilnym chodzi (...)

Bezpodstawne wzbogacenie

Bezpodstawne wzbogacenie

Jeżeli spółdzielnia po rozwiązaniu umowy oddała wpłacone środki podwójnie, przez pomyłkę, to czy w przypadku, gdy sprawa znajdzie finał w sądzie, trzeba oddać nadpłacone środki wraz z kosztami (...)

Bezpodstawne wzbogacenie a zrzeczenie się spadku

Bezpodstawne wzbogacenie a zrzeczenie się spadku

Zrzekłem się części gospodarstwa rolnego po naszym ojcu na rzecz swojego brata. Czy możemy określić to jako bezpodstawne wzbogacenie się mojego brata? Wyrokiem Sądu brat mój został skazany za (...)

Zbieg roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie z roszczeniem o naprawienie szkody

Zbieg roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie z roszczeniem o naprawienie szkody

Czy przepisy Kodeksu cywilnego dopuszczają zbieg roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie z roszczeniem o naprawienie szkody? W praktyce, wystąpić może stan faktyczny uzasadniający postawienie (...)

błędny przelew bankowy

błędny przelew bankowy

Osoba złożyła pod koniec roku 2011 dwa zlecenia przelewu kilkutysięcznych kwot w swoim banku do innego banku. Jeden na swoje konto, drugi na konto swojej matki. Przelewy zostały dokonane. Jak się (...)

Roszczenie z bezpodstawnego wzbogacenia a spadek

Roszczenie z bezpodstawnego wzbogacenia a spadek

Syn jako pełnomocnik ojca sprzedał jego nieruchomość, ale nie przekazał mu pieniędzy. Z powodu niewdzięczności ojciec go wydziedziczył w testamencie, a kilka miesięcy później zmarł. Czy wierzytelność (...)

Przedawnienie roszczeń o roboty budowlane

Przedawnienie roszczeń o roboty budowlane

Pomiędzy stronami prowadzącymi działalność gospodarczą została spisana umowa w 2006r. na wykonanie zgodnie z zapisem umowy, \" w szczególności 60 ton konstrukcji w cenie po 1,65 EUR /kg. ” Na (...)

Zwrot wyegzekwowanych należności

Zwrot wyegzekwowanych należności

Na podstawie klauzuli wykonalności nadanej przez sąd aktowi notarialnemu, została wyegzekwowana przez komornika określona kwota pieniędzy, jednak już po tym została także przez Sąd uchylona klauzula (...)

Zapłata odsetek wyższych niż maksymalne

Zapłata odsetek wyższych niż maksymalne

Załóżmy, że ktoś udzieli mi pożyczki lichwiarskiej, a więc oprocentowanej znacznie powyżej odsetek maksymalnych (czyli wyższych od czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP) i ja tę pożyczkę (...)

Zwrot nadpłaty - bezpodstawne wzbogacenie

Zwrot nadpłaty - bezpodstawne wzbogacenie

Z firmowego rachunku został wykonany przelew do osoby fizycznej - przelew tytułem zwrotu za reklamowany towar. Jednak kwota przelewu pomyłkowo została dokonana na większą kwotę (900zł). Po zauważeniu (...)

Bezpodstawne wzbogacenie-termin przedawnienia

Bezpodstawne wzbogacenie-termin przedawnienia

W roku 2002 na konto spółki cywilnej (obecna działalność jednoosobowa prowadzona pod tą samą nazwą) trafił przelew od naszego klienta - przelew ten został wysłany omyłkowo. Czy i kiedy może (...)

Bezpodstawne wzbogacenie wspólnoty

Bezpodstawne wzbogacenie wspólnoty

Zarządca wspólnoty mieszkaniowej, będący odrębnym podmiotem, doprowadził mnie do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi, na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, którą zarządza. Świadczenie uzyskane (...)

Zwrot bezpodstawnie pobranych pieniędzy

Zwrot bezpodstawnie pobranych pieniędzy

Pracowałem w pewnej firmie ubezpieczeniowej. Złożyłem wypowiedzenie, które kończyło się 31 sierpnia 2002 r. We wrześniu wpłynęła na moje konto pewna suma, która wydawała mi się zaległością (...)

FORUM PRAWNE

Bezpodstawne wzbogacenie

Bezpodstawne wzbogacenie Witam. Postaram się bardzo krótko opisać historię pewnego (idioty;)) człowieka. Proszę o opinie. Jakieś pięć lat temu dostal fajną pracę i od razu wyjechał na szkolenie (...)

Bezpodstawne wzbogacenie

Bezpodstawne wzbogacenie Treść: Witam Serdecznie mam takie pytanie.MOj partner z którym jestem w związku od 7 -8 lat planowaliśmy wspólne życie .bardzo sie kochaliśmy,1.5 roku temu wpłacił na (...)

pomylka w wysylce z allegro a bezpodstawne wzbogacenie

pomylka w wysylce z allegro a bezpodstawne wzbogacenie pomylka w wysylce z allegro a bezpodstawne wzbogacenie kupilam na allegro telefon przeznaczony na czesci, telefon zgodny z opisem z zaznaczeniem ze (...)

bezpodstawne wzbogacenie się?

bezpodstawne wzbogacenie się? Witam. Ostatnio dostałem list od banku, że jestem winien zapłaty 250zł w wyniku błędu w banku i błędnie przelanego przelewu na moje konto. Nie wiem za bardzo kiedy (...)

czym jest bezpodstawne wzbogacenie??

czym jest bezpodstawne wzbogacenie?? witam, wczoraj usłyszałem jak mój ojciec rozmawiał z matka. rozmowa raczej nie nalezała do rpzyjemnych i nie miałem o niej słyszec, nie wiedzieli ze jestem w (...)

bezpodstawne wzbogacenie konkubiny

bezpodstawne wzbogacenie konkubiny witam, wyczytałem w internecie, że jeśli nie było umowy między konkubentami, która normowałaby kwestie majątkowe między nami, to podstawą prawną rozliczenia (...)

chce nas wyrzucić po zrobionym przez nas remoncie.Pomocy

chce nas wyrzucić po zrobionym przez nas remoncie.Pomocy Dzień dobry Jesteśmy z mężem w ciężkiej sytuacji mieszkaniowej. Opowiem po krótce. Matka męża mieszkała sama w domu piętrowym.Sytuacja (...)

Dziedziczenie spadku

Dziedziczenie spadku Dzień dobry, Moja sytuacja wygląda następująco : Zmarła mi mama w marcu b.r. Posiadała Ona konto w banku na siebie jako właściciel konta ,na które jej partner wpłacał część (...)

Problem teściów z byłą synowa. ...proszę pilnie pomóżcie

Problem teściów z byłą synowa. ...proszę pilnie pomóżcie Witam. Mam pilne i ważne pytańie. Chce pomóc tesciom bo mają problem z byłą synowa. Szwagier z zona mieli mieszkanie na kredyt hipoteczny. (...)

Podwójnie wysłany towar

Podwójnie wysłany towar Witam, mam taki problem. Zamówiłam skórzany portfel za ok. 100 zł w promocji przez internet, zapłaciłam, otrzymałam prasyłkę po czym za tydzień dostałam kolejne awizo (...)

błędny przelew internetowy

błędny przelew internetowy prosze o pomoc, podczas wypełniania nr rachunku przez internet, klepnełam nie te cyferke co trzeba. Pieniądze przez to nie weszły na konto odbiorcy tylko na obce konto. (...)

Porady prawne