Bezumowne korzystanie z rzeczy

Pytanie:

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z pomieszczeń przez firmę. Właścicielem pomieszczeń jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

Masz inne pytanie do prawnika?

18.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Bezumowne korzystanie z rzeczy

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z kc jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nie oznaczony. Jeżeli nie zachodzi sytuacja przedłużenia umowy najmu, w omawianym przypadku, właściciel może żądać od najemcy wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu.

Zgodnie z art. 230 kc, przepisy dotyczące roszczeń właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości oraz o naprawienie szkody z powodu pogorszenia lub utraty rzeczy, jak również przepisy dotyczące roszczeń samoistnego posiadacza o zwrot nakładów na rzecz, stosuje się odpowiednio do stosunku między właścicielem rzeczy a posiadaczem zależnym (jakim jest najemca lokalu), o ile z przepisów regulujących ten stosunek nie wynika nic innego.

Porady prawne

Zgodnie z tymi przepisami roszczenia właściciela o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również roszczenia o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne