Brak wymogu zezwolenia na usunięcie drzewa

Pytanie:

W przypadku jakich drzew, nie wymagane jest zezwolenie na ich usunięcie, wymagane ustawą o ochronie przyrody?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.10.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Brak wymogu zezwolenia na usunięcie drzewa

Ustawa o ochronie przyrody nakazuje uzyskać zezwolenie na usunięcie drzewa. Natomiast są pewne drzewa na usunięcie których nie jest potrzebne zezwolenie. Zwolnienie to dotyczy drzew:

- w lasach

- owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową

- na plantacjach drzew i krzewów

- których wiek nie przekracza 5 lat

- usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych

- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału

- które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu

- stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu

- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: