Czynność dokonywana przez przedstawiciela

Pytanie:

Jaki jest charakter prawny czynności dokonywanej przez przedstawiciela?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.5.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czynność dokonywana przez przedstawiciela

Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Istotą przedstawicielstwa jest więc działanie przedstawiciela zamiast osoby reprezentowanej (czy to fizycznej, czy prawnej), które to działanie wywołuje skutki w stosunku do reprezentowanego. Jest to więc działanie w jego imieniu i na jego rzecz. Stanisław Rudnicki w publikacji zatytułowanej „Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna” (Dmowski Stanisław, Rudnicki Stanisław, Warszawa 2011, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis) pisze: „Uregulowana w dziale VI instytucja przedstawicielstwa obejmuje zastępstwo bezpośrednie, przez które rozumie się działanie w cudzym imieniu na podstawie odpowiedniego upoważnienia i ze skutkami bezpośrednio dla reprezentowanego. Kodeks cywilny wzorem Kodeksu zobowiązań uregulował instytucję przedstawicielstwa według tzw. teorii reprezentacji z pewnymi modyfikacjami. W normatywnym pojęciu przedstawicielstwa nie mieści się zastępstwo pośrednie, jak fiducjarne zlecenie czy komis, przy którym zastępca działa na zewnątrz w imieniu własnym i ze skutkami prawnymi bezpośrednio dla siebie. Nie jest też przedstawicielem organ osoby prawnej, ponieważ jego działalność nie polega na zastępstwie, lecz na działalności samej osoby prawnej. Przepisy działu VI obejmują przedstawicielstwo czynne i bierne, to znaczy upoważniające do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego”.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne