Czynności Prezesa zarządu stowarzyszenia

Pytanie:

Czy Prezes zarządu stowarzyszenia jest odpowiedzialny za podejmowane przez siebie czynności?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czynności Prezesa zarządu stowarzyszenia

Czynności podejmowane w imieniu stowarzyszenia przez zarząd traktowane są jak czynności podjęte przez samo stowarzyszenie. Zatem członkowie zarządu nie są odpowiedzialni co do zasady za podjęte przez siebie czynności, skoro za zobowiązania stowarzyszenia odpowiada samo stowarzyszenie – jako osoba prawna. W grę może wchodzić jedynie odpowiedzialność cywilnoprawna za zawinione wyrządzenie szkody stowarzyszeniu. Prezes zarządu może więc być odpowiedzialny za zawinione spowodowanie szkody, jednakże w razie wysunięcia przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych. Prezes zarządu nie jest natomiast odpowiedzialny wobec wierzycieli stowarzyszenia za zobowiązania zaciągnięte przez stowarzyszenie.
Porady prawne
Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia jest zatem odpowiedzialnością wewnętrzną. Przy czym członkowie zarządu stowarzyszenia będą ponosić odpowiedzialność za zaległości podatkowe. Ich odpowiedzialność ma charakter solidarny.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne