Dokumenty potrzebne do uzyskania karty pobytu

Pytanie:

Jakich dokumentów mogą wymagać pracownicy urzędu w załączeniu do wniosku o wydanie karty czasowego pobytu ?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.5.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dokumenty potrzebne do uzyskania karty pobytu

Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony obowiązany jest złożyć: - 2 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanie karty czasowego pobytu, - 2 kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5cm, - zaświadczenie potwierdzające dokonanie obowiązku meldunkowego, - dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych i ich wysokość, - znaki opłaty skarbowej lub dowód uiszczenia opłaty konsularnej. Oprócz tego należy oraz przedstawić ważny dokument paszportowy albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca. Decyzje w sprawach zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca - u niego należy składać stosowne wnioski i zasięgać informacji. Wojewoda, może w zależności od rodzaju sprawy w celu uzupełnienia dokumentacji zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne