Dopłaty wspólników na pokrycie straty

Pytanie:

Co się dzieje z dopłatami wniesionymi przez wspólników na pokrycie strat finansowych? Czy wspólnicy mogą podjąć po jakimś czasie uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego o wartość tych dopłat?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dopłaty wspólników na pokrycie straty

Umowa spółki z o.o. może przewidywać, że wspólnicy zobowiązani są do wnoszenia dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat oznaczane są w razie konieczności uchwałą wspólników. Dopłaty przeznacza się co do zasady na pokrycie strat finansowych. Z przedstawionego problemu wynika, że dopłaty nie zostały wykorzystane na pokrycie straty. W związku z tym, zastosowanie może znaleźć art. 179 ksh, który stanowi, że dopłaty mogą być zwracane tylko wówczas, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Nie ma natomiast przeszkód, by dopłaty przeznaczone były na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

SPRZEDAŻ SPÓŁKI Z O.O.

27.6.2020 przez: melady

Ja jako wspólnik w spółce z.o.o.

24.6.2020 przez: Magik22

SPÓŁKA A DG

11.5.2018 przez: tojak