Drogi wewnętrzne

Pytanie:

Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez jej właściciela lub zarządcę albo w przypadku dróg dojazdowych do pól mogą z nich korzystać wyłącznie rolnicy, których grunty przylegają bezpośrednio do tej drogi?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.4.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Drogi wewnętrzne

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Korzysta z tych dróg może każda osoba, która może się dostać na swoją nieruchomość w ten tylko sposób.

Zatem jak wynika z uregulowania ustawowego do dróg gminnych nie zalicza się dróg wewnętrznych, które stanowią odrębną kategorię dróg.  Zgodnie z art. 8 ustawy o drogach publicznych, drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe, są drogami wewnętrznymi.

Porady prawne

Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. Finansowanie zadań, należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej.

 

Zatem podmiot zarządzający daną kategorią drogi może również ustanowić krąg uprawnionych do korzystania z drogi, np. poprzez postawienie znaków zakazu wjazdu z wyjątkiem mieszkańców danego osiedla itp.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

Drogi w Polsce, pod względem prawnym, dzielimy na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne.  Jakie drogi są publiczne? Droga publiczna to droga zaliczona do jednej z kategorii dróg: drogi gminnej, drogi powiatowej, drogi wojewódzkiej, drogi krajowej. ##baner## Podstawą do zmiany przebiegu drogi publicznej lub jej zaliczenia do dróg publicznych jest: w przypadku (...)

Za co mandat na drodze osiedlowej?

Za co mandat na drodze osiedlowej?

Policjanci będą karać mandatem za przekroczenie prędkości na drodze wewnętrznej czy zajęcie pod blokiem lub supermarketem miejsca dla niepełnosprawnych - wynika z nowelizacji prawa drogowego. Rządowy projekt, odświeżający prawo drogowe, przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie. Posłowie skierowali dokument do prac w komisji infrastruktury. Nowela zakłada wprowadzenie przepisów (...)

Osiedlowi piraci będą karani mandatem

Osiedlowi piraci będą karani mandatem

Za przekroczenie prędkości na drodze osiedlowej czy zajęcie pod blokiem lub supermarketem miejsca dla niepełnosprawnych będziemy karani tak samo, jak za wykroczenie na drodze publicznej. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Odświeżona ustawa wprowadzi na drogi wewnętrzne przepisy kodeksu (...)

Odszkodowanie za korzystanie z dróg wewnętrznych

Odszkodowanie za korzystanie z dróg wewnętrznych

Za części działek przeznaczone pod drogi wewnętrzne, z których korzysta nie tylko ich właściciel, należy mu się odszkodowanie. Tak wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie trzech Polaków. Walczyli o odszkodowanie za korzystanie z dróg powstałych na terenie prywatnym. Trybunał przyznał im rekordowe odszkodowanie od państwa w wysokości 247 tys. euro. (...)

Będziemy płacić podatek od dróg wewnętrznych

Będziemy płacić podatek od dróg wewnętrznych

(...)Drogi wewnętrzne m.in. osiedlowe, dojazdowe do gruntów rolnych lub leśnych, do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców nie są drogami publicznymi, dlatego będą podlegać podatkowi wg stawek przewidzianych dla budowli. Gazeta Podatkowa 5.01.2007 r. podatek, drogi, wewnętrzne, nieruchomości, droga

Podatek dochodowy od dochodów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych

Podatek dochodowy od dochodów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych

    Ministerstwo Finansów podało swoją interpretację ogólną prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od dochodów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Ma ona usunąć pojawiające się wątpliwości wśród podatników oraz części organów podatkowych co do zakresu pojęcia „zasoby mieszkaniowe oraz gospodarka (...)

Utrudnienia dla deweloperów?

Utrudnienia dla deweloperów?

O zmianach odnoszących się do uzyskiwania decyzji środowiskowych informuje dziś „Rzeczpospolita”. 15 listopada ma wejść w życie nowe rozporządzenie określające rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Coraz więcej inwestycji wymagać będzie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jej posiadanie jest warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Nowe (...)

Kto nadaje nazwy ulicom?

Kto nadaje nazwy ulicom?

W uprawnienie do nadawania im nazw wyposaża rady gmin obowiązująca od 10 października nowelizacja ustaw o samorządzie gminnym oraz o drogach publicznych(Dz. U. nr 172, poz. 1441). (...)Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, przez które przechodzi ta ulica. Rzeczpospolita 10.10.2005 r. nazwa, ulica, drogi publiczne, osiedlowe, (...)

Odrębne rozliczenia w spółdzielniach

Odrębne rozliczenia w spółdzielniach

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych miała uprościć w nich system rozliczeń. Tymczasem niejasne przepisy jeszcze go skomplikowały Od nowego roku spółdzielnie mieszkaniowe będą odrębnie rozliczać każdy swój blok. Dzięki temu spółdzielca ma wiedzieć, ile kosztuje remont oraz utrzymanie jego budynku. Taka była intencja ustawodawcy. Efekt może być jednak odwrotny. (...)Spółdzielnie (...)

Zarządzanie drogami po polsku

Zarządzanie drogami po polsku

Są miasta, w których ulice mają kilku administratorów. A ci nie umieją się dogadać w sprawie porządków czy napraw   (...)Ulicami administrują w nich zarządcy poszczególnych kategorii dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zajmuje się więc drogami krajowymi, marszałkowie województwa - wojewódzkimi, starostowie - powiatowymi, a burmistrzowie oraz prezydenci miast (...)

Nowy mechanizm finansowania inwestycji drogowych

Nowy mechanizm finansowania inwestycji drogowych

Projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym- Dzięki przyjętemu na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów projektowi nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym tworzymy spójny i bardziej elastyczny system finansowania budowy dróg krajowych, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - powiedział (...)

Projekt zmian w ustawie o drogach publicznych

Projekt zmian w ustawie o drogach publicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.Zmiana ustawy o drogach publicznych jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w orzeczeniu wydanym 10 grudnia 2002 r., stwierdził niezgodność niektórych jej przepisów oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat (...)

Zmiany w ustawie o drogach publicznych

Zmiany w ustawie o drogach publicznych

Jakie przepisy wprowadzono?24 grudnia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ma ona służyć wdrożeniu do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych (...)

Nowe opłaty za korzystanie z dróg

Nowe opłaty za korzystanie z dróg

Szybkich tras u nas na lekarstwo, a nowe powstają w żółtym tempie. Ministerstwo Transportu planuje za to rewolucję na autostradach i drogach ekspresowych. Właśnie przygotowało projekt zmian w ustawach drogowych. Jedna z ważniejszych to objęcie opłatami elektronicznymi nie tylko użytkowników autostrad, ale także dróg ekspresowych. Szybkich tras u nas na lekarstwo, a nowe powstają w żółtym (...)

Eurowiniety, czyli opłaty za spaliny, hałas i tłok na drogach

Eurowiniety, czyli opłaty za spaliny, hałas i tłok na drogach

Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu projekt nowej dyrektywy w sprawie tak zwanych eurowiniet, która umożliwi państwom członkowskim pobieranie opłat za użytkowanie infrastruktury drogowej przez pojazdy ciężarowe. W lipcu 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie zmiany obowiązującej dyrektywy, która umożliwiłaby państwom członkowskim wprowadzenie opłaty (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pobór opłaty za zajęcia pasa drogowego

Pobór opłaty za zajęcia pasa drogowego

Czy gmina powinna pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego w przypadku gdy dotyczy to drogi wewnętrznej, nie mającej formalnie nadanego statusu drogi publicznej gminnej, będącej własnością (...)

Drogi wewnętrzne i przyłącza

Drogi wewnętrzne i przyłącza

Po złożeniu wniosku do gminy o podział nieruchomości uzyskałem pozytywną decyzję podziałową, w której wydzielono kilkanaście działek wraz z drogą dojazdową do nich - zgodnie z miejscowym (...)

Rodzaje dróg w Polsce

Rodzaje dróg w Polsce

Jak w zależności od dostępności dzielimy drogi? Czy jest jakis inny podział, jeżeli tak z czego wynika? Najogólniejszym podziałem dróg klasyfikuje je na publiczne, będące własnością państwa (...)

 Pismo do u.m.o o wykup gruntu .

Pismo do u.m.o o wykup gruntu .

Witam, czy można Państwa prosić o pismo do u.m.o o wykup gruntu poprzez specustawę na drogę? Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie, czy w niniejszej sytuacji mogą się (...)

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Opłata za zajęcie pasa drogowego

W związku z udzielona przez Państwa opinią prawna o braku możliwości poboru opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach niezaliczonych do danej kategorii drogi, w myśl ustawy o drogach publicznych, (...)

Służebność drogi i ograniczenia prędkości

Służebność drogi i ograniczenia prędkości

Na drodze dojazdowej do działki ustanowiono służebność na moją rzecz (brak innego dojazdu). Czy jeden z właścicieli działki, na której ustanowiono tą służebność może na tej drodze budować (...)

Miejsca parkingowe w strefie zamieszkania

Miejsca parkingowe w strefie zamieszkania

Odnosząc się do odpowiedzi którą otrzymałam odnoście drogi osiedlowej, co zrobić skoro nie ma miejsc wyznaczonych do parkowania?   Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym:   Art. 10. (...)

Droga wewnętrzna

Droga wewnętrzna

Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie służebności? Czy (...)

Korzystanie z dróg wewnętrznych

Korzystanie z dróg wewnętrznych

Jakie regulacje są właściwe w zakresie korzystania z dróg wewnętrznych? Jak słusznie zauważył Paweł Zaborniak „korzystanie z dróg wewnętrznych podlega regulacji prawa cywilnego, (...)

Opryskiwanie roślin

Opryskiwanie roślin

Wieś, teren zabudowany domkami jednorodzinnymi. Sąsiad, który jest odgrodzony tylko płotem z siatki uprawia drzewka owocowe (jabłka). Nie prowadzi gospodarstwa rolnego ani żadnej działalności z (...)

Zmiana kategorii drogi

Zmiana kategorii drogi

Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest możliwa w drodze uchwały rady (...)

FORUM PRAWNE

Ogrodzenie wymaga zgłoszenia???

Ogrodzenie wymaga zgłoszenia??? Heja, proste pytanko czy właściciel nieruchomości nie musi zgłaszać staroście, że chce postawić płot wzdłuż drogi wewnętrznej? Czy jest to zależne od materiału (...)

wspólnota - spółdzielnia

wspólnota - spółdzielnia Czy mieszkańców budynku wybudowanego przez spółdzielnię mieszkaniową, którzy w stu procentach podpisali akty notarialne na odrębną własność i utworzyli wspólnotę (...)

odwołanie zamówienia mebli

odwołanie zamówienia mebli Domyślnie Rezygnacja z zamówienia realizacji mebli Witam wszystkich. Bardzo prosiłbym o poradę w następującym temacie. Zamówiliśmy meble do kuchni na wymiar. Były (...)

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie Jestem 24 letnim ojcem. 2 lata temu zona powiedziala, ze nie chce ze mna byc dluzej i kazala mi wyprowadzic sie z domu. Zabralem swoje zeczy i wyszedlem. (...)

Czy firma windykacyjna, która zamuje się tykko ściąganiem należności za mandaty za jazdę bez biletu w środkach komunikacji mpk może dowolni naliczać koszty windykacji

Czy firma windykacyjna, która zamuje się tykko ściąganiem należności za mandaty za jazdę bez biletu w środkach komunikacji mpk może dowolni naliczać koszty windykacji 5 miesięcy temu zostałem (...)

Droga wewnętrzna

Droga wewnętrzna witam, czy prawo o ruchu drogowym wchodzi w grę w sytuacji, gdy kierowca wjeżdża na drogę wewnętrzną, będącą w zarządzie miasta, oznaczona znakiem 'zakaz wjazdu'? jaką kierujący (...)

droga wewnętrzna

droga wewnętrzna mam pytanie, czy można na drodze wewnętrznej ukarać kierowcę grzywną w postaci mandatu karnego, gdyż nie zastosowal się do znaku \"zakaz zatrzymywania się\", droga ta nie jest (...)

pszczoły sąsiada

pszczoły sąsiada mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało się, że również na mojej działce (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Dojazd do bloku

Dojazd do bloku Witam Nie wiem czy dobrze trafiłam, jeśli nie to i tak mam nadzieję, że ktoś zaradzi. Mieszkam w małym miescie w bloku.Kilka lat temu został zamknięty wjazd pod mój blok (dokładnie (...)

Porady prawne