Elementy umowy spółki komandytowej

Pytanie:

"Jakie elementy, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, powinna zawierać umowa spółki komandytowej? "

Odpowiedź prawnika: Elementy umowy spółki komandytowej


Umowa spółki komandytowej (w formie aktu notarialnego) powinna zawierać:
1) firmę i siedzibę spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
5) oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika